แบบฟอร์มลงทะเบียนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ข้อมูลการลงทะเบียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความจำนง
ขอให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนในการให้บริการอินเทอร์เน็ต
1.1 ชั้นปี *
1.2 รหัสนักศึกษา (กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา) *
1.3 ชื่อ-สกุล (โปรดกรอกชื่อ-สกุล) *
1.4 เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับใช้ในการติดต่อกลับ) *
1.5 E-mail address (สำหรับใช้ในการติดต่อกลับ) *
ตอนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
2.1 นักศึกษามี Notebook หรือไม่ (สำหรับผู้ที่ตอบว่า "ไม่มี" Notebook ให้ข้ามไปคลิกที่ปุ่มส่งคำตอบ) *
2.2 ยี่ห้อ (เฉพาะผู้ที่มี Notebook เท่านั้น กรุณาระบุยี่ห้อของ Notebook ของท่าน)
Clear selection
2.3 สีของ Notebook (โปรดระบุสีของ Notebook)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. Report Abuse