Ferie Deskorolkowe 2020 na Zimowym Narodowym
TURNUSY
10-14 lutego i 17-21 lutego

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
Poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 16.00

HARMONOGRAM DNIA
9.00 – 12.00
Zbiórka, zajęcia na skateparku, nauka i doskonalenie jazdy, zabawy na deskorolce, korzystanie z atrakcji Zimowego Narodowego (m.in. lodowisko, fingerboard, górka lodowa, carbump)
Po uzgodnieniu z rodzicami Istnieje możliwość wyjścia na dodatkowe zajęcia na trampoliny do Hangar 660 http://www.hangar646.pl/ i AVE Park (kryty skatepark) https://avepark.pl/

12.00 – 13.00
Przerwa na lunch

13.00 – 14.30
Zajęcia dodatkowe – budowa, składanie deskorolek, graffiti, treningi fingerboard, pokazy jazdy wyczynowej instruktorów

14.30 – 16.00
Zajęcia na skateparku, nauka i doskonalenie jazdy

INSTRUKTORZY
Zajęcia prowadzą instruktorzy GoSKATE. Zawsze pracuje min. 2 instruktorów, którzy w zależności od stopnia zaawansowania uczestników, organizują uczestników w dwie grupy, które pracują własnym tempem.
Instruktorzy: Maciek Pietrowski; Karol Matej

LUNCH
Ciepły posiłek serwowany na terenie Zimowego Narodowego – do wyboru posiłki dowożone na na PGE Narodowy.

UWAGA: Dzieci mogą przynosić i spożywać własny posiłek, przekąski, napoje.
Napoje
Zapewniamy dzieciom wodę i ciepłą herbatę do picia

WYPOSAŻENIE SKATEPARKU
W czasie zająć wykorzystywana będzie infrastruktura skateparku na Zimowym Narodowym.

SPRZĘT SPORTOWY
Każde dziecko otrzyma na czas zajęć deskorolkę, kask i ochraniacze.
Możliwe jest korzystanie z własnego sprzętu
Dzieci powinny trenować w zakrytym obuwiu sportowym (np. trampki, adidasy)

KOSZT
Cena jednego turnusu: 750 zł.

UWAGA:
Organizator ma prawo odwołać turnus na 7 dni przed jego rozpoczęciem w przypadku małej liczby chętnych uczestników.
Minimalna liczba uczestników turnusu – 7 osób. Max. liczba uczestników – 12 osób.
Nie ma obowiązku wpłaty zaliczki przy zapisywaniu dziecka na zajęcia.

Menadżer wydarzenia
Maciej Pietrowski
kom. 518 114 729; 5 12 12 43 43
Nazwisko i imię dziecka
Your answer
Wiek dziecka
Your answer
Tel. kontaktowy do rodzica
Your answer
Adres e-mail do rodzica
Your answer
Wybierz turnus
Oświadczenie
A. OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH Z NAUKI JAZDY NA DESKOROLCE REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ DESKOROLKI GoSKATE

B. INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ ONE DOTYCZĄ
___________________________________________________________________________________________________________________________

A. Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego personalia określiłam/em w formularzu zgłoszeniowym na www.goskate.pl, w zajęciach sportowych z nauki jazdy deskorolce prowadzonych przez Szkołę Deskorolki GoSKATE.

Oświadczam, że:
1. Dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, do uczestnictwa w zajęciach sportowych z nauki jazdy na deskorolce.
2. Mam świadomość, że istnieje ryzyko kontuzji i wypadków w czasie zajęć. Bez względu na ostrożność trenerów i ich wychowanków ryzyko to może być ograniczone, ale nigdy nie wyeliminowane.
3. Niniejszym upoważniam organizatorów i pracowników GoSKATE do udzielenia mojemu dziecku wymaganej pomocy medycznej zgodnie z ich najlepszą oceną oraz do zwrócenia się do właściwych służb medycznych o pomoc.
4. Wiadomym mi jest, że forma rekreacji polegająca na jeździe na deskorolce nie jest uregulowana żadnym szczególnym przepisem prawa, brak jest określonych prawem wymogów, kwalifikacji i szczegółowej charakterystyki wymagań co do szczególnych uprawnień trenerskich, a zajęcia prowadzić będą osoby doświadczone, praktycy z doświadczeniem w uprawianiu deskorolki i w pracy z dziećmi i młodzieżą.
5. Biorę odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka na zajęcia i powrót do domu. Jako opiekun prawny dziecka, wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku dziecka w trakcie zajęć, w celu dokumentacji ich prawidłowego przebiegu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie tego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Szkoły Deskorolki GoSKATE, w tym w szczególności na stronach internetowych www.goskate.pl ; www.facebook.com/goskatepl ; www.instagram.com/goskate.pl; www.facebook.com/wld
6. Dokonując zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach akceptuję postanowienia niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że będąc prawnym opiekunem zgłaszanego dziecka, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na zajęcia prowadzonego przez GoSKATE Maciej Pietrowski z siedzibą w Warszawie przy al. Hawajskiej 2/4 , w związku z art. 6 ust. 1 lit) a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

B. INFORMACJA o zbieraniu danych od osoby, której one dotyczą

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych jest GoSKATE Maciej Pietrowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Hawajskiej 2/4.
Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania poprzez kontakt na adres goskate@goskate.pl
Dane osobowe są zbierane przez GoSKATE Maciej Pietowski w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z: art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108z póź. zm.).
Dane osobowe kandydatów nie są ujawniane innym odbiorcom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji: nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od dnia zatrudnienia wybranego kandydata w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku gdy nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez kandydatów swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy