แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
คำชี้แจง
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน
ตอนที่ 1 คำชี้แจง
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ขอความกรุณาตอบคำถามด้วยความเป็นจริง เพื่อนำผลไปพัฒนาปรับปรุงในโอกาสต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service