EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Ders programımızın hedefleri açıktır
Ders programları güncellenmektedir
Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır
Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak(projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) kullanılmaktadır
Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir
Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir
Derslerin amaçlarını içeren bir ders planı dönem başında öğrencilere verilmektedir
Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir
Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir
Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir
Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır
Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır
Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır
Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir
Derslerle ilgili, kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal yeterlidir
Öğrencilerin katıldığı uygulama alanları dersin amacını karşılamaktadır
Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy