پرسشنامه ارزیابی عملکرد خانه معدن استان ها
نام استان:
تاریخ تاسیس:
آدرس و اطلاعات تماس:
نشانی وبسایت:
نشانی شبکه های اجتماعی:
نام تکمیل کننده فرم پرسشنامه و سمت
تاریخ تکمیل پرسشنامه:
MM
/
DD
/
YYYY
آیا نمایندگی بیانیه ی مأموریت و چشم‌انداز دارد؟
در صورت آری بودن پاسخ سوال قبلی لطفا ماموریت و چشم انداز خود را قید فرمایید:
آیا مجمع عمومی در دو سال اخیر، طبق اساسنامه و در موعد مقرر برگزار شده است؟
در صورت آری بودن سوال قبلی تاریخ برگزاری مجامع طی 2 سال اخیر را قید فرمایید:
آیا انتخابات هیئت مدیره در دو سال اخیر، طبق اساسنامه و در موعد مقرر برگزار شده است؟
در صورت آری بودن پاسخ سوال قبل، تاریخ برگزاری انتخابات هیات مدیره طی 2 سال اخیر را قید فرمایید:
آیا آن نمایندگی ساختار سازمانی مشخص (چارت سازمانی طراحی شده) دارد؟
در صورت آری بودن پاسخ سوال قبلی، لطفا چارت سازمانی خود را قید فرمایید:
مکاتبات خانه معدن استان با اعضا از طریق کدام‌ یک از این ابزارها انجام می‌شود؟ (نامه، ایمیل، فکس، شبکه‌های اجتماعی، پیامک)
آیا در یک سال اخیر، جلسات ماهانه‌ی هیئت مدیره، به صورت منظم برگزار شده است؟
تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره طی 3 ماه اخیر را اعلام فرمایید:
آیا صورتجلسات هیئت مدیره، (از طریق وب سایت، ایمیل یا ...) به طور منظم، در اختیار اعضا قرار می گیرد؟
آیا شرایط احراز لازم برای جذب کارکنان دبیرخانه (در بخش های مختلف) به صورت مستند، تعیین شده است؟
آیا دبیر اجرایی به صورت تمام وقت، در حال اجرای وظایف دبیرخانه ای تشکل است؟
تعداد پرسنل دبیرخانه‌ خانه معدن استان را در این قسمت وارد کنید؟
آیا تمام کارکنان خانه معدن استان، تحت پوشش بیمه قرار دارند؟
تعداد پرسنلی که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند را قید فرمایید:
آیا نظرسنجی های دوره ای از اعضا، مبنی بر ارزیابی میزان رضایت آنها از عملکرد تشکل، انجام می شود؟
لطفا نمونه فرم نظرسنجی را را قید فرمایید:
آیا کمیته های تخصصی (مورد نیاز) برای تصمیم سازی و مشاوره به هیئت مدیره، شکل گرفته است؟
لطفا نام کمیته های تخصصی شکل گرفته در آن تشکل محترم قید گردد.
آیا جلسات کمیته های تشکل، طبق برنامه ی زمانبندی و به صورت منظم، برگزار می شود؟
آیا نتایج نشست تمامی کمیته ها، در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار می‌گیرد؟
آیا تشکل دفتر مستقل و جدا دارد؟
آیا دفتر تشکل، در مالکیت تشکل است؟
آیا دفتر تشکل، دارای سالن جلسات و اتاق های مجزا است؟
آیا بانک اطلاعاتی جامع و به روز از اعضای بالفعل (شامل مشخصات، آدرس، تلفن، هیئت مدیره و ...) وجود دارد؟
آیا بانک اطلاعاتی جامع و به روز از اعضای بالقوه (شامل مشخصات، آدرس، تلفن، هیئت مدیره و ...) وجود دارد؟
آیا تشکل دارای وب سایت فعال و حاوی اطلاعات به روز است؟
آیا وب سایت تشکل، به صورت دو یا چند زبانه امکان ارائه ی اطلاعات به مخاطبان را دارد؟
آیا تشکل از سیستم مکاتبات داخلی و اتوماسیون اداری برخوردار است؟
آیا غیر از حق عضویت، تشکل از منابع درآمدی دیگری برخوردار است؟
آیا حسابرسی قانونی در تشکل به صورت دوره‌ای، انجام می‌شود؟
آیا اظهار نامه های مالیاتی (طی دو سال اخیر) تکمیل و به صورت شفاف و قانونی ارائه شده است؟
آیا تعداد شرکت های فعال در بخش/صنعت (دامنه ی عضویت)، استخراج شده است؟
آیا پکیج معرفی و راهنمای عضویت در تشکل، برای شرکت‌های هدف(واجدین شرایط عضویت)، تهیه شده است؟
آیا اعضای تشکل بر اساس پراکندگی جغرافیایی در استان، دسته بندی شده‌اند؟ (به طور مثال دسته بندی بر اساس شهرستان ها)
آیا در وب‌سایت تشکل، پروفایل ویژه‌ای برای هر یک از اعضا، پیش‌بینی شده است؟
آیا برنامه‌ی سالانه‌ای برای ارتباط مستمر و مؤثر با اعضا (نظیر برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، مکاتبات دوره‌ای و ...) تدوین شده است؟
لطفا برنامه سالانه آن تشکل محترم را آپلود فرمایید:
آیا مجموع گردش مالی شرکت‌های عضو، گردآوری شده است؟
آیا تعداد نیروی انسانی شرکت‌های عضو، گردآوری شده است؟
آیا تعداد اعضای تشکل در یک سال گذشته افزایش یافته است؟
در صورت آری بودن جواب سوال قبلی، میزان افزایش اعضا را قید فرمایید.
تعداد کل بنگاه‌های اقتصادی موجود در تشکل (دامنه عضویت تشکل) را در این قسمت وارد کنید.
تعداد اعضای فعلی تشکل را در این قسمت وارد کنید:
مجموع گردش مالی سالانه بنگاه‌های اقتصادی عضو تشکل (به ریال) را در این قسمت وارد کنید.
مجموع نیروی انسانی بنگاه‌های اقتصادی عضو تشکل را در این قسمت وارد کنید.
آیا تشکل، برنامه‌ی ویژه‌ی (سالانه) برای ارائه‌ی خدمات دارد؟
در صورت آری بودن سوال قبلی، برنامه سالانه را آپلود فرمایید.
آیا فرآیند تعریف شده‌ای برای ارزیابی و بازنگری (سالانه) خدمات ارائه شده به اعضا وجود دارد؟
در صورت آری بودن جواب سوال قبل، فایل فرآیند تعریف شده را تعریف فرمایید.
آیا تقویم سالانه ی رویدادها (نمایشگاه‌ها، سمینا‌رها، نشست‌های هم‌اندیشی و ...) در اختیار اعضا قرار گرفته است؟
لطفا تقویم سالانه اعلام شده را آپلود فرمایید.
آیا ابزارهای تبلیغاتی (نظیر بروشور، کاتالوگ و ...) برای معرفی ظرفیت‌های داخلی اعضا، تهیه شده است؟
لطفا بروشورها و کاتالوگ ها و یا اقلام دیگری در اینخصوص را آپلود فرمایید:
آیا تشکل، دوره‌های آموزشی تخصصی مدیریتی (ویژه‌ی اعضا) برگزار ‌می‌نماید؟
نام دوره های آموزشی برگزار شده و تعداد شرکت کننده را قید فرمایید:
آیا تشکل در راستای توانمندسازی اعضا و ارائه‌ی خدمات آموزشی، با مراکز علمی و دانشگاهی همکاری رسمی داشته است؟
در صورت اری بودن پاسخ سوال قبل، لطفا تفاهم نامه های موجود آپلود شود:
آیا تشکل در راستای حل مسائل کلیدی بخش/صنعت، طرح‌های پژوهشی مشخصی تعریف و اجرا کرده است؟
لطفا طرح های پژوهشی مشخص شده را اعلام فرمایید:
آیا تشکل، خدمات حقوقی و حل اختلاف ارائه می‌کند؟
در صورت آری بودن پاسخ سوال قبل، تعداد مراجعات در هر فصل را قید فرمایید:
آیا تشکل، خدمات مشاوره در حوزه‌ی بیمه و مالیات ارائه می‌کند؟
آیا پایگاه اطلاعاتی در وب‌سایت تشکل، برای سهولت دسترسی اعضا به بانک‌های اطلاعاتی تخصصی وجود دارد؟
آیا تشکل، از امکانات شبکه های اجتماعی(به ویژه تلگرام) به صورت فعال، برای اطلاع رسانی و ارتباط با اعضای خود استفاده می کند؟
آیا تشکل، از امکانات فضای مجازی(به ویژه ویدئو کنفرانس) برای ارتباط بین مدیران یا اعضا استفاده می کند؟
آیا وب سایت تشکل امکان گفتگو و تبادل نظر بین اعضا و مدیران (از طریق فروم‌های تخصصی) را دارد؟
آیا تشکل دارای امتیاز انتشار نشریه‌ی تخصصی (در حوزه‌ی مربوطه) است؟
نام نشریه را قید فرمایید:
آیا مجلات و بولتن‌های خبری تشکل، به صورت الکترونیکی نیز منتشر می‌شود؟
آیا تشکل در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی داخلی مشارکت دارد؟
نام نمایشگاه هایی که تشکل در برگزاری آنها نقش داشته است را قید فرمایید:
آیا تشکل اقدام به برگزاری پاویون‌های تخصصی در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی کرده است؟
در صورت آری بودن پاسخ سوال قبل، لطفا نمایشگاه های مورد نظر را قید فرمایید:
آیا امکان بهره گیری اعضا از سرمایه‌های فیزیکی تشکل(ساختمان اداری، سالن جلسات و ...) برای برگزاری رویدادهای مورد نظرشان، وجود دارد؟
آیا تشکل امکان ویژه‌ای برای بهره مندی اعضا از تسهیلات اجتماعی (خدمات بیمه‌ای، رفاهی، تخفیف در استفاده از مراکز فرهنگی و ...) در نظر گرفته است؟
لطفا نام تسهیلات اجتماعی در نظر گرفته شده را قید فرمایید:
آیا در دو سال اخیر، استراتژی‌های حمایت گیری (ویژه‌ی حل مسائل شناسایی شده)، در قالب مستند رسمی تدوین شده است؟
لطفا در صورت آری بودن پاسخ سوال قبل، مستندات را آپلود فرمایید:
آیا در دو سال اخیر، برنامه‌ی عملیاتی حمایت‌گیری (شامل کمپین‌های تبلیغاتی در رسانه‌ها، لابی‌گری و ... ) تدوین شده است؟
آیا در دو سال اخیر، تشکل اقدام به برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی (با هدف طرح مسائل و مطالبات اعضا) کرده است؟
لطفا نام رسانه های شرکت کننده در کنفرانس خبری، تعداد کنفرانس های مطبوعاتی و تاریخ آنها را ذکر فرمایید:
آیا تشکل توانسته در کارگروه‌ها، شوراهای ذی‌نفع در حاکمیت و نهادهای تصمیم‌گیر مرتبط با زمینه‌ی فعالیت خود، صاحب کرسی شود؟
آیا تشکل، در نهادها و NGO های تخصصی بین‌المللی مرتبط با حوزه‌ی فعالیت خود عضو شده است؟
آیا تشکل مرجع «ارزیابی و تشخیص صلاحیت بنگاه‌ها ‌(اعضا)» در حوزه‌ی کاری خود است؟
آیا تشکل مرجع اصلی «داوری و حل اختلافات (صنفی)» میان فعالان بخش معدن در استان به شمار می‌آید؟
آیا تشکل اختیاری در زمینه‌ی صدور مجوزهای قانونی و گواهی‌نامه‌های تخصصی (حرفه‌ای) دارد؟
آیا تشکل اقدام به تهیه‌ و انتشار Vendor List در راستای تسهیل مبادلات و مناسبات تجاری اعضا کرده است؟
آیا تشکل اطلاعاتی درمورد سهم اعضای خود در GDP(تولید ناخالص ملی) دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ سوال بالا، درصد سهم اعضای تشکل GDP( تولید ناخالص ملی) را ذکر کنید؛ در غیر این صورت، توضیحات تکمیلی خود را در این قسمت وارد نمایید( یا درصد سهم بخش معدن استان درGDP کشور).
آیا تشکل اطلاعاتی درمورد سهم اعضای خود در ایجاد "اشتغال مستقیم" در آن استان دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ سوال بالا، درصد سهم اعضای تشکل را در "ایجاد اشتغال مستقیم در کشور" ذکر کنید؛ در غیر این صورت، توضیحات تکمیلی خود را در این قسمت وارد نمایید
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms