රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය පිළිබඳ පරිශීලක සමාලෝචන සැසිය
Feedback Form
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
නම (කැමතිනම්) :
වත්මන් සේවා ස්ථානය: *
සේවාව: *
ශ්‍රේණිය :
ඉහත සඳහන් සේවාවේ සේවා කාලය : *
ස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවය: *
වයස: *
ඔබ සතු ඉහළම තොරතුරු තාක්ෂණ සුදුසුකම: *
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඇති පාඨමාලාවන් ඔබට කෙතරම් ආකර්ෂණීයද? *
ඉතා ආකර්ශණීයයි
ආකර්ශණීය නැත
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඇති පාඨමාලාවන් භාවිතය ඔබට කෙතරම් පහසුද? *
ඉතා පහසුයි
ඉතාමත්ම අපහසුයි
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඔබ පරිශීලනය කළ පාඨමාලා මොනවාද?
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ භාවිතා කර ඇති වර්ණ හා ඉගෙනුම් ආධාරක පිළිබද ඔබගේ ඇගයීම? *
ඉතාමත්ම කැමතියි
ඉතා අකැමැතියි
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඔබගේ ස්වයං ඉගෙනීම දියුණු කර ගැනීමට අත්වැලක් වේ යැයි ඔබ විශ්වාස කරනවාද? *
එසේ නම් ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.
රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඇති පාඨමාලාවන් පරිශීලනය කිරීම සහ සාමාන්‍ය දේශන ආශ්‍රිත ඉගැන්වීම් ක්‍රමය අතර ඔබ දකින වෙනස්කම් මොනවාද?
ඔබ සිතන පරිදි රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා තිබීම ඔබට කෙතරම් වැදගත් වේ යැයි ඔබ විශ්වාස කරනවාද?
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස් දක්වන්න.
මෙම පද්ධතිය තව කුමන විෂය ක්ෂේත්‍ර වඩාත් සුදුසු යැයි ඔබ සිතනවාද? විස්තර කරන්න.
ඔබගේ වෘත්තීය අධ්‍යාපන කට‍යුතු සදහා මීට පෙර ඩිජිටල් මෙවලම් භාවිත කර තිබේද? *
ඔබ දැනට පාවිච්චි කරන digital මෙවලම් මොනවාද?
ඔබ වැඩිපුරම ඩිජිටල් උපකරණ/තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ස්ථානවලද?
වෙනත් ස්ථාන නම් කරන්න.
ඔබ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නේ, *
ඔබ මේ හා සමාන පාඨමාලාවක් අන්තර්ජාලය හරහා මීට පෙර ඉගෙනීමට භාවිත කර තිබේද? *
ඔබ සිතන පරිදි ඔබගේ රැකියාවට අදාල අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා Online Module හැදෑරීම ප්‍රයෝජනවත්ද? *
ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය
ප්‍රයෝජනවත් නැත
ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතයට පුරුදු වීම ඔබට කොපමණ වැදගත්ද? *
ඉහත සඳහන් ඔබේ පිළිතුර විස්තර කරන්න.
ඔබ මෙම පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට වඩාත් කැමතිම මෙවලම් මොනවාද? *
Required
ඔබ මෙම පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට වඩාත් කැමතිම ස්ථාන මොනවාද? *
Required
ඔබ මෙම පද්ධතිය දවසේ කුමන කාලයේදී මෙම පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට කැමතිද?
වෙනත් අදහස් තිබේ නම් මෙහි සදහන් කරන්න.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy