රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය පිළිබඳ පරිශීලක සමාලෝචන සැසිය
Feedback Form
Email address *
නම (කැමතිනම්) :
Your answer
වත්මන් සේවා ස්ථානය: *
Your answer
සේවාව: *
Your answer
ශ්‍රේණිය :
Your answer
ඉහත සඳහන් සේවාවේ සේවා කාලය : *
Your answer
ස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවය: *
වයස: *
Your answer
ඔබ සතු ඉහළම තොරතුරු තාක්ෂණ සුදුසුකම: *
Your answer
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඇති පාඨමාලාවන් ඔබට කෙතරම් ආකර්ෂණීයද? *
ඉතා ආකර්ශණීයයි
ආකර්ශණීය නැත
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඇති පාඨමාලාවන් භාවිතය ඔබට කෙතරම් පහසුද? *
ඉතා පහසුයි
ඉතාමත්ම අපහසුයි
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඔබ පරිශීලනය කළ පාඨමාලා මොනවාද?
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ භාවිතා කර ඇති වර්ණ හා ඉගෙනුම් ආධාරක පිළිබද ඔබගේ ඇගයීම? *
ඉතාමත්ම කැමතියි
ඉතා අකැමැතියි
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඔබගේ ස්වයං ඉගෙනීම දියුණු කර ගැනීමට අත්වැලක් වේ යැයි ඔබ විශ්වාස කරනවාද? *
එසේ නම් ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.
Your answer
රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඇති පාඨමාලාවන් පරිශීලනය කිරීම සහ සාමාන්‍ය දේශන ආශ්‍රිත ඉගැන්වීම් ක්‍රමය අතර ඔබ දකින වෙනස්කම් මොනවාද?
Your answer
ඔබ සිතන පරිදි රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා තිබීම ඔබට කෙතරම් වැදගත් වේ යැයි ඔබ විශ්වාස කරනවාද?
Your answer
මෙම රජයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස් දක්වන්න.
Your answer
මෙම පද්ධතිය තව කුමන විෂය ක්ෂේත්‍ර වඩාත් සුදුසු යැයි ඔබ සිතනවාද? විස්තර කරන්න.
Your answer
ඔබගේ වෘත්තීය අධ්‍යාපන කට‍යුතු සදහා මීට පෙර ඩිජිටල් මෙවලම් භාවිත කර තිබේද? *
ඔබ දැනට පාවිච්චි කරන digital මෙවලම් මොනවාද?
ඔබ වැඩිපුරම ඩිජිටල් උපකරණ/තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ස්ථානවලද?
වෙනත් ස්ථාන නම් කරන්න.
Your answer
ඔබ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නේ, *
ඔබ මේ හා සමාන පාඨමාලාවක් අන්තර්ජාලය හරහා මීට පෙර ඉගෙනීමට භාවිත කර තිබේද? *
ඔබ සිතන පරිදි ඔබගේ රැකියාවට අදාල අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා Online Module හැදෑරීම ප්‍රයෝජනවත්ද? *
ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය
ප්‍රයෝජනවත් නැත
ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතයට පුරුදු වීම ඔබට කොපමණ වැදගත්ද? *
ඉහත සඳහන් ඔබේ පිළිතුර විස්තර කරන්න.
Your answer
ඔබ මෙම පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට වඩාත් කැමතිම මෙවලම් මොනවාද? *
Required
ඔබ මෙම පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට වඩාත් කැමතිම ස්ථාන මොනවාද? *
Required
ඔබ මෙම පද්ධතිය දවසේ කුමන කාලයේදී මෙම පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට කැමතිද?
Your answer
වෙනත් අදහස් තිබේ නම් මෙහි සදහන් කරන්න.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy