Enquisa ao profesorado
Prácticas de uso da biblioteca escolar e de fomento da lectura.
Titoría(nivel ou ciclo)
Your answer
Especialidade
Your answer
Anos de experiencia laboral
Your answer
Integrante do equipo de apoio á biblioteca
Utiliza os recursos da biblioteca escolar para o seu labor docente
Dos servizos e posibilidades da biblioteca escolar, fai uso dos seguintes, a título individual:
Emprega os recursos da biblioteca escolar co seu alumnado
Dos servizos e posibilidades da biblioteca escolar, fai uso dos seguintes, co seu alumnado:
Os materiais de fondo documental que máis utiliza co seu alumnado son...
No caso de ser titor/a
No caso de programar actividades de fomento da lectura entre o seu alumnado, indique as máis habituais
Colabora cos responsables da biblioteca escolar
Na súa opinión a biblioteca escolar do seu centro é un recurso pedagóxico ao servizo dos procesos de ensino e aprendizaxe
A biblioteca escolar favorece a adquisición do hábito lector
A biblioteca escolar facilita a educación para o uso da información(alfabetización informacional)
A biblioteca facilita a formación no uso das tecnoloxías da comunicación e a información
A biblioteca actúa como factor de compensación social, ofertando recursos culturais a todo o alumnado.
Os fondos están suficientemente equilibrados en relación ao contidos e aos soportes(impreso/electrónico) e formatos(libros, revistas, CD-audio, vídeo, DVD, CD-ROM...)
Aténdense as necesidades informativas das diferentes áreas curriculares de das diferentes idades e intereses
A biblioteca escolar deberá mellorar nos seguintes aspectos
Outras cuestións que deberan terse en conta no centro para a mellora deste servizo educativo e a súa contribución ao proxecto lector de centro
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.