Objednávka prenájmu automobilu
Ďakujem, že ste sa rozhodli využiť moje služby pri zapožičaní auta na Kanárskych ostrovoch. Po odoslaní fromulára vám na e-mail zašlem cenovú ponuku na Vami vybraný typ auta a Vami požadovaný termín. Pre záväznú rezerváciu uhrádzate rezervačný poplatok 10% z ceny, minimálne 20,- Eur. Zvyšok ceny uhrádzate pri prevzatí auta od pracovníka autopožičovne platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou, karty Maestro nie sú vždy akceptované).
Email address *
Meno objednávateľa *
Your answer
Priezvisko objednávateľa *
Your answer
Vek *
Your answer
Adresa *
Your answer
Mesto *
Your answer
Štát *
Telefón *
Zadajte telefónne číslo, na ktorom budete dostupný/á počas dovolenky
Your answer
Miesto vyzdvihnutia *
Dátum prevzatia *
Pri prevzatí v kancelárii berte prosím na vedomie, že kancelárie sú otvorené obvykle v čase 09:00-12:00 a 15:00-18:00.
MM
/
DD
/
YYYY
Číslo letu
PRI PREVZATÍ NA LETISKU POVINNÝ ÚDAJ. V prípade prestupu uveďte len údaje o linke, ktorou priletíte do cieľovej destinácie.
Your answer
Letecká spoločnosť
PRI PREVZATÍ NA LETISKU POVINNÝ ÚDAJ. V prípade prestupu uveďte len údaje o linke, ktorou priletíte do cieľovej destinácie.
Your answer
Predpokladaný čas príletu / prevzatia *
PRI PREVZATÍ NA LETISKU uveďte len údaje o linke, ktorou priletíte do cieľovej destinácie. PRI PREVZATÍ V KANCELÁRII uveďte čas, kedy si prídete auto vyzdvihnúť.
Time
:
Dátum odovzdania *
Pri odovzdaní v kancelárii berte prosím na vedomie, že kancelárie sú otvorené obvykle v čase 09:00-12:00 a 15:00-18:00.
MM
/
DD
/
YYYY
Čas odovzdania *
Time
:
Miesto odovzdania
vyplňte iba v prípade ak plánujete pri pobyte na Tenerife na 7 a viac nocí vrátiť auto na druhom letisku.
Your answer
Preferovaný typ auta *
V prípade, že Vami požadovaný typ auta nebude v danom termíne k dispozícii, zašleme Vám ponuku na auto rovnakej kategórie.
Detská sedačka
Podsedák
Cenové podmienky
V cene požičovného je zahrnuté:
- neobmedzený počet kilometrov;
- miestne dane (IGIC);
- druhý vodič;
- detské sedačky alebo podsedáky;
- zmena alebo zrušenie rezervácie*;
- komplexné poistenie bez spoluúčasti (PAI-spôsobenie dopravnej nehody, CDW-poškodenie iného vozidla alebo cesty, TP-krádež vozidla) **.
* nevzťahuje sa na rezervačný poplatok
** neplatí pre prémiové automobily, pri ktorých je spoluúčasť vo výške od 300,00 Eur podľa typu vozidla

Cena nezahŕňa:
- poškodenie kolies (ráfikov) a pneumatík;
- poškodenie pri jazde mimo asfaltových ciest. Je zakázané jazdiť s vozidlom po neasfaltovaných cestách alebo v zakázaných alebo nebezpečných oblastiach (napr. piesočné cesty, pláže, hory atď.);
- strata alebo poškodenie kľúčov alebo diaľkového ovládača;
- poškodenie spôsobené naplnením nádrže nesprávnym palivom;
- nehodu alebo škody spôsobené neadekvátnym (nebezpečným) jazdením alebo jazdou pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
- škody spôsobené zlým parkovaním;
- škody z dôvodu akéhokoľvek porušenia pravidiel cestnej premávky alebo iných právnych predpisov;
- krádež, poškodenie alebo zničenie osobných vecí vo vozidle.

Všeobecné podmienky
- minimálny vek vodiča je 23 rokov s minimálnou praxou jeden rok;
- minimálny vek vodiča je 25 rokov s minimálnou praxou dva roky pri vozidlách vyššej kategórie;
- klient vracia vozidlo s načerpaným rovnakým typom a množstvom paliva ako obdržal pri prevzatí (v prípade nedotankovania bude účtovaný poplatok za benzín/naftu);
- vozidlo môže byť vedené iba osobami uvedenými v zmluve (len na uvedených vodičov sa vzťahuje poistenie);
- vozidlo nie je možné prevážať trajektami medzi ostrovmi bez písomného povolenia autopožičovne;
- vodičský preukaz musí mať platnosť pre vedenie motorových vozidiel na území Európy;
- pokuty (aj obdržané dodatočne) a ich úhrada sú plne na zodpovednosti vodiča.
Vyhlásenie objednávateľa
Odoslaním tejto objednávky potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s cenovými a všeobecnými podmienkami objednanej služby. Zároveň beriem na vedomie, že Ing. Martin Smolen - Vantarix production nie je poskytovateľom služby ale sprostredkovateľom mnou objednaných služieb. Odoslaním objednávky splnomocňujem Ing. Martin Smolen - Vantarix production, aby uzavrela zmluvný vzťah s poskytovateľom služby v mojom mene. Zároveň sa zaväzujem uhradiť rezervačný poplatok vo výške 10% z ceny, minimálne 20,- Eur. Rezervačný poplatok je v prípade stornovania alebo nevyužitia služby nevratný. K záväznej rezervácii auta dôjde až po úhrade rezervačného poplatku. Beriem na vedomie, že poskytovateľ služby môže v prípade technických a iných odôvodnených prípadoch bez predchádzajúceho upozornenia pristaviť na prevzatie aj iný typ auta, minimálne v rovnakej kategórii a výbave, ako bolo objednané.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Objednávatel' odoslaním formulára berie na vedomie informáciu sprostredkovateľa služby, ktorým je Ing. Martin Smolen - Vantarix productionl, že poskytnutie požadovaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, e-mailová adresa a telefónne číslo) v tejto objednávke je povinné a nevyhnutné pre zabezpečenie požadovanej služby. Neposkytnutie osobných údajov by znemožnilo túto zmluvu uzavrieť. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie tejto objednávky. Osobné údaje budú spracovávané po dobu do termínu odovzdania auta resp. po dobu zákonom stanovených lehôt. Objednávateľ tiež potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov v spoločnosti Ing. Martin Smolen - Vantarix production. So zásadami spracúvania osobných údajov v spoločnosti Ing. Martin Smolen - Vantarix production sa môžete oboznámiť na webovom sídle spoločnosti na stránke https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
V prípade, že zvolíte možnosť nie, služba vám nebude môcť byť poskytnutá.
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Ing. Martin Smolen - Vantarix production, so sídlom Štefánikova 36, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO 41024761, e-mail info@canaria.guide (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to v rozsahu: meno a priezvisko, telefón, e-mail pre účely zasielania obchodných informácií po dobu 5 rokov.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Neudelenie súhlasu nemá vplyv na zabezpečenie služieb podľa tejto objednávky.

Poučenie o vašich právach
Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom. Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii. Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu. Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely *
Ďakujem za Vašu objednávku.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service