KONSULTACJE PUBLICZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ - AKCYZA NA WYROBY TYTONIOWE i PAPIEROSY ELEKTRONICZNE
Sekcja poniższa zawiera tylko fundamentalne pytania dotyczące papierosów elektronicznych.

Poniższe pytania są pytaniami Komisji Europejskiej przetłumaczonymi na język polski.

* Pola oznaczone gwiazdką to pola obowiązkowe.

Proszę podać swoje imię i nazwisko/pełną nazwę
Pragniemy zwrócić uwagę, że kwestionariusz można wypełnić wyłącznie po podaniu swojego imienia i nazwiska/nazwy oraz danych kontaktowych. Natomiast w przypadku publikacji wyników można wybrać opcję pozostania anonimowym.
Nazwa lub imię i nazwisko *
Your answer
Adres *
Your answer
Adres mailowy *
Your answer
Czy organizacja jest wpisana do Rejestru na rzecz przejrzystości (Transparency Register)?Jeżeli organizacja nie jest wpisana, zachęcamy do jej rejestracji, przy czym nie jest to obowiązkowe, by wziąć udział w konsultacji. (Rejestr jest prowadzony wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską – Państwa odpowiedź prawdopodobnie będzie brzmiała NIE) *
Jeżeli powyżej odpowiedzieli Państwo "TAK", proszę podać numer wpisu do Rejestru:
Your answer
Proszę wskazać, czy reprezentowany podmiot / organizacja zajmuje się poniższą działalnością:
Można wybrać kilka odpowiedzi.
Liczba pracowników w przedsiębiorstwie:
Informacja ta jest wymagana wyłącznie na potrzeby rozróżnienia pomiędzy respondentami będącymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami a dużymi przedsiębiorstwami. Warto to zaznaczyć ponieważ szczególne znaczenie mogą mieć stanowiska od małych i średnich przedsiębiorstw.
Proszę wskazać roczne obroty lub sumę bilansową:
Informacja ta jest wymagana wyłącznie na potrzeby rozróżnienia pomiędzy respondentami będącymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami a dużymi przedsiębiorstwami. Warto to zaznaczyć ponieważ szczególne znaczenie mogą mieć stanowiska od małych i średnich przedsiębiorstw
Kraj pochodzenia respondenta: *
W przypadku organizacji unijnej lub międzynarodowej należy wybrać pierwszą opcję. W przypadku organizacji i osób prowadzących działalność w różnych krajach należy zaznaczyć kraj, w którym prowadzona jest przeważająca część działalności.
Uwaga: Komisja Europejska ma zamiar sporządzić sprawozdanie podsumowujące udzielone odpowiedzi. Oznacza to, że informacje podane w kwestionariuszu są przeznaczone do publikacji na stronie internetowej Komisji (zgodnie z wolą respondenta wyrażoną poniżej).
Proszę wskazać, czy udzielone odpowiedzi: *
Oświadczam, że żadne z informacji podanych w kwestionariuszu konsultacji nie podlegają ograniczeniom wynikającym z praw autorskich. *
E-PAPIEROSY
Czy uważasz, że elektroniczne papierosy i pojemniki zapasowe powinny być objęte podatkiem akcyzowym?
Zakładając możliwe opodatkowanie e-papierosów i pojemników zapasowych, jak powinna kształtować się stawka podatku na e-papierosy i pojemniki zapasowe w porównaniu ze stawkami podatku na wyroby tytoniowe wymienione poniżej?
Znacznie niższa
Niższa
Podobna
Wyższa
Znacznie wyższa
Nie wiem
Papierosy
Tytoń drobno krojony do skręcania papierosów
Cygara/ cygaretki
Inny tytoń do palenia (np. tytoń do fajek)
Ja, niżej podpisany/a, działając na podstawie prawa przysługującego mi na mocy zapisu artykułu 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, udzielam upoważnienia do złożenia w moim imieniu, przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) z siedzibą w Warszawie - stowarzyszenie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod nr KRS 0000361844, stanowiska dotyczącego opodatkowania podatkiem akcyzowym pojemników zapasowych do papierosów elektronicznych.
Imię i nazwisko, podpis: *
Your answer
Ja, niżej podpisany/a, działając dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) z siedzibą w Warszawie - stowarzyszenie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod nr KRS 0000361844, w zakresie koniecznym dla złożenia stanowiska dotyczącego opodatkowania podatkiem akcyzowym pojemników zapasowych do papierosów elektronicznych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a, ze podanie moich danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści, prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia.
Imię i nazwisko, podpis: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms