แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์(ไตรมาส3) เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563
Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษา *
หน่วยงานที่สังกัด *
ตำแหน่ง *
ท่านมาติดต่องานราชการด้านใดมากที่สุด *
ความรู้สึกต่อการให้บริการของทางโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ *
คะแนนความพึงพอใจ *
น้อยมาก
มากที่สุด
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์. Report Abuse