II. IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI
Clasa a VIII-a
Email *
La adresa de e-mail, te rog să treci adresa profesorului tău de religie.
Bun venit pe platforma „e-Religie.ro”!
Mult succes!
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
LOCALITATEA:
CLASA:
NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI DE RELIGIE: *
TEST DE EVALUARE
Marchează răspunsurile corecte:
• Simbolul cerc ⭕ - răspuns unic (un singur răspuns este corect);
• Simbolul pătrat 🅾️ - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte);
• Punctaj maxim 100 puncte. (90 p. + 10 p. din oficiu)
1. Mântuitorul spune: „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24,35). Plecând de la cuvintele Mântuitorului, completează cu informația corectă următoarele enunțuri:
a) Biblia se mai numește și_______________ *
1 point
Captionless Image
b) Biblia este o colecție de cărți sfinte scrise de mai mulți autori, aflați sub inspirația__________________ *
0 points
Captionless Image
c) Mesajul central al Sfintei Scripturi este iubirea lui Dumnezeu față de ....................... *
1 point
Captionless Image
d) Vechiul Testament cuprinde pregătirea neamului omenesc pentru venirea____________ *
1 point
Captionless Image
2. Pentru a arăta importanța luminării complete a omului, în trup și suflet, Mântuitorul nostru Iisus Hristos săvârșește Minunea vindecării orbului din naștere, relatată în Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Precizează indicele spațial al săvârșirii acestei minuni: *
6 points
Captionless Image
3. „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4,4). Cine a rostit aceste cuvinte? Răspunde, bifând adevărat sau fals! *
9 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
a) Preotul;
b) Mântuitorul Iisus Hristos;
c) Profesorul de religie.
4. „Noul Testament în cel vechi se ascunde. Vechiul Testament în cel nou se descoperă.” (Sfântul Augustin). Precizează, bifând adevărat sau fals, care parte a Sfintei Scripturi cuprinde învățătura transmisă de Domnul Iisus Hristos: *
9 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
a) Vechiul Testament
b) Noul Testament
c) Sfânta Scriptură
5. Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu dat oamenilor „spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare și spre înțelepțire”, a fost scrisă de: *
6 points
6.Ucenicul iubit al Mântuitorului, care a scris și trei epistole al căror subiect principal este iubirea, este: *
6 points
Captionless Image
7. Cele două părți ale Sfintei Scripturi sunt Vechiul Testament și Noul Testament. Acestea cuprind 39 cărți, respectiv 27 cărți inspirate de Duhul Sfânt. Răspunde, bifând adevărat sau fals: *
6 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
1) Sfânta Evanghelie după Ioan se găsește în Noul Testament.
2) Prima carte a Vechiului Testament este Cartea Facerii.
3) Cartea Faptele Apostolilor aparține Vechiului Testament
4) Cartea Psalmilor se găsește în Noul Testament
5) Apocalipsa încheie Noul Testament
6) Epistola către Romani se găsește în Noul Testament.
8. „Omul are ochi nu numai trupești, ci și ochi sufletești ... Deci, pentru că omul are două feluri de ochi, trupești și sufletești, apoi și orbirea omului poate fi tot de două feluri: trupească și sufletească.” („Orbirea sufletească”, Mitropolit Bartolomeu Anania). Alege efectele orbirii sufletești asupra vieții omului: *
8 points
Captionless Image
9. „Eu sunt lumina lumii. Cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8, 12). Primele persoanele care îi vor îndemna pe tineri să-I urmeze Mântuitorului Hristos ca să se bucure de lumina vieții veșnice sunt: *
6 points
Captionless Image
10. În „Pilda semănătorului” (Luca 8, 5-15), Domnul nostru Iisus Hristos prezintă 4 tipuri de atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu. Realizează corespondența între simbolurile întâlnite în pildă (coloana A) și tipurile de atitudine a oamenilor față de cuvântul lui Dumnezeu (coloana B): *
8 points
Captionless Image
a) Oamenii indiferenți
b) Oamenii nestatornici
c) Oamenii copleșiți de griji
d) Oamenii care împlinesc cuvântul și îl fac să rodească
1) pământul de lângă drum
2) pământul pietros
3) pământul cu spini
4) pământul bun
11. Dacă vom alege cu înțelepciune doar ceea ce este folositor sufletului, vom fi plăcuți lui Dumnezeu și vom auzi chemarea: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și vom face locaș la el” (Ioan 14, 23) rostită cu blândețe de: *
8 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
1) Profesorul de religie;
2) Mântuitorului Iisus Hristos;
3) Sfântul Evanghelist Ioan;
4) Preotul duhovnic.
12. Mult mai grea și mai vrednică de plâns este orbirea minții, a inimii, a voinței și a conștiinței. De aceea zice Mântuitorul: „Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul?”. Continuă lista de mai jos cu alte cauze ale orbirii sufletești, alegând variantele corecte: Necredință; Împotrivirea față de Dumnezeu; Slăbirea voinței și a conștiinței; *
4 points
Captionless Image
13. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate” (II Timotei 3, 16). Apreciază care afirmație de mai jos este adevărată, bifând litera (A) și care afirmaţie este falsă, bifând litera (F): *
6 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
1) Biblia este o colecție de cărți sfinte scrise de oameni credincioși, aflați sub inspirația Duhului Sfânt.
2) Mesajul central al Sfintei Scripturi este iubirea lui Dumnezeu față de creația Sa.
3) Cărțile Sfintei Scripturi sunt grupate în două părți: Primul Testament și Al doilea Testament.
4) Învățătura Mântuitorului Iisus Hristos se adresează doar oamenilor credincioși.
5) Prin vindecarea orbului din naștere, Mântuitorul Își arată iubirea Sa milostivă față de oameni.
6) Există 2 feluri de orbire: trupească și sufletească, cea mai gravă fiind orbirea trupească.
14. Biblia este o colecție de cărți sfinte scrise de oameni credincioși, aflați sub inspirația Duhului Sfânt. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și arată valoarea de adevăr a acestora, raportate la Sfânta Scriptură: *
7 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
1) Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu care Îi luminează pe oameni
2) Biblia este cuvântul de dragoste al lui Dumnezeu adresat fiecărui om
3) Vechiul Testament și Noul Testament sunt două dintre cărțile Biblie
4) Sfânta Scriptură a fost tradusă și tipărită integral și în limba română
5) Biblia a fost valabilă doar pentru credincioșii din trecu
6) Iubirea lui Dumnezeu față de oameni nu se găsește în Sfânta Scriptură
7) Biblia influențează tradițiile a trei mari religii: creștinism, iudaism și islamism
15. Cărțile ce alcătuiesc Sfânta Scriptură sunt grupate astfel: Vechiul Testament și Noul Testament. Noul Testament cuprinde 27 de cărți canonice. Selectează din lista propusă cărțile care aparțin Noului Testament: *
3 points
Captionless Image
Punctaj maxim 100 puncte. *
10 points
Prin participarea la Ora de Religie, vei avea bucuria unei dezvoltări moral-religioase, în concordanță cu valorile creștine!
Apreciază în câteva rânduri, cum ți s-a părut testul de evaluare: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Liceul Teoretic "George Ștefan Marincu" Poiana Mare. Report Abuse