แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สพป.นครราชสีมา เขต 2)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ จะแบ่งเป็น 5 ส่วน
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจะส่งข้อมูล
ดำเนินการในรอบ ?
โครงการของกลุ่มใด ?
ส่วนที่ 1 ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ ? *
Your answer
ส่วนที่ 2 ลักษณะโครงการ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
2.1 *
2.2 *
ส่วนที่ 3 ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
แบ่งย่อยเป็น 5 ส่วน ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ *
กรณีเลือกไม่ครบ โปรดระบุ เหตุผล (ถ้าครบข้ามข้อนี้ไป)
Your answer
3.2 เป้าหมาย (แผนกำหนดไว้) *
Your answer
ผลการดำเนินงาน *
Your answer
กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เพราะ ?
Your answer
3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน (แผนกำหนดไว้) *
Your answer
ผลการดำเนินงาน *
Your answer
กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ ?
Your answer
3.4 งบประมาณ (แผนกำหนดไว้) *
Your answer
ผลการดำเนินงาน *
Your answer
สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ? (สามารถข้ามได้)
Your answer
3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงาน *
Your answer
ตัวชี้วัดความสำเร็จ *
Your answer
แผนกำหนดไว้ *
Your answer
ผลการดำเนินงาน *
Your answer
ส่วนที่ 4 ปัญหา / อุปสรรค
ปัญหา / อุปสรรค
Your answer
ส่วนที่ 5 แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณ
** ทางกลุ่มนโยบายและแผนขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบสำรวจ ***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms