Radiacinės saugos tyrimų poreikis Lietuvoje
Europos Tarybos inicijuotos jungtinės programos moksliniams tyrimams radiacinės saugos srityje integruoti (CONCERT) darbo grupė (WP3) parengė jungtinio radiacinės saugos mokslinių tyrimų veiksmų plano (toliau – veiksmų planas) projektą (pridedamas). Dokumente pateikiami pirmieji žingsniai kuriant jungtinį veiksmų planą bei numatant radiacinės saugos tyrimų kryptis ateinantiems 10-20 metų. Šiame veiksmų plane taip pat bus atkreiptas dėmesys į mokslinių tyrimų infrastruktūros, švietimo ir mokymo poreikius, aptartos gairės mokslinių tyrimų prioritetams ir jų finansavimui nustatyti, numatytos priemonės, skirtos stiprinti radiacinės saugos sistemą, atsakyti į prioritetinius radiacinės saugos klausimus bei padėti priimti sprendimus dėl gyventojų ir aplinkos apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio skirtingose apšvitos situacijose. Tam, kad jungtinis veiksmų planas visapusiškai atspindėtų Europos Bendrijos bei valstybių narių mokslinių tyrimų ir išteklių poreikius, šalys narės šiuos klausimus turi išdiskutuoti nacionaliniame lygmenyje.
Kviečiame šalies specialistus, atstovaujančius skirtingas Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros sritis, išreikšti savo nuomonę žemiau pateiktais klausimais, tam kad ateityje Europos Komisijai formuojant kvietimus ilgalaikiams tyrimams radiacinės saugos srityje vykdyti, būtų atsižvelgta į mūsų, kartu su kitomis valstybėmis narėmis, poreikius.
El. paštas *
Your answer
Jeigu išreiškiate ne savo asmeninę nuomonę, bet draugijos, asociacijos ir pan. poziciją, prašome įrašyti atstovaujamą įstaigą.
Your answer
1. Apšvitos scenarijai labiausiai aktualūs mūsų šaliai ir reikalaujantys detalesnių tyrimų: *
Required
2. Labiausiai mūsų šaliai rūpimi radiacinės saugos klausimai, kuriems spręsti turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys: *
Required
3. Turimi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai (5–10 metų) atskiriems tyrimų tikslams įgyvendinti (pvz., rekomendacijų atskirais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais parengimas)
Your answer
4. Kitos radiacinės saugos požiūriu svarbios problemos ir klausimai, kurie nėra iškelti veiksmų plano projekte.
Your answer
5. Kaip būtų galima paskatinti Lietuvos mokslo tarybos bei kitų įstaigų ir organizacijų, valstybės mastu priimančių sprendimus dėl mokslinių tyrimų prioritetinių krypčių bei finansavimo, ar kitų, tyrimų rezultatais suinteresuotų šalių, dalyvavimą plėtojant radiacinės saugos tyrimus Lietuvoje, inicijuojant ir finansuojant programas ir tyriamuosius projektus, nukreiptus į radiacinės saugos tobulinimą mūsų šalyje?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service