แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2562 คณะพยาบาลศาสตร์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานะ *
3. สังกัดหน่วยงาน *
4. วุฒิการศึกษา *
5. อายุ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
ระดับค่าความพึงพอใจของแบบประเมิน
   5 = มากที่สุด
   4 = มาก
   3 = ปานกลาง
   2 = น้อย
   1 = น้อยที่สุด
2.1 รูปเล่ม *
5
4
3
2
1
ความเหมาะสมของการออกแบบรูปเล่ม
ภาพที่ใช้ประกอบในเนื้อหามีความสอดคล้องกับเนื้อหา
ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง
2.2 ด้านเนื้อหาสาระ *
5
4
3
2
1
มีความน่าสนใจ
อธิบายเนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ มีความชัดเจน
เรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ
2.3 การนำข้อมูลในรายงานประจำปีไปใช้ประโยชน์ *
Required
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy