แบบขอใช้บริการครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ (ยกเลิกการใช้งานแล้วจ้า)
เพื่อแจ้งความประสงค์ขอยืม-คืนครุภัณฑ์ภายในการดูแลของศูนย์การเรียนรู้ กรุณาติดต่อเบื้องต้นกับคุณพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ โทร.3301
หมายเหตุ ศูนย์การเรียนรู้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้ยืมในกรณีวันเวลาที่ขอใช้ตรงกับช่วงเวลาจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์จัดซื้อไว้สำหรับจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้
คำนำหน้านาม
ชื่อ นามสกุล
Your answer
รหัสนักศึกษา
Your answer
หน่วยงาน/ โครงการ
หลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ / E-mail
Your answer
มีความประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์จัดกิจกรรม
มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้จัดกิจกรรม
จำนวนครุภัณฑ์ที่ขอยืม
Your answer
ชื่อกิจกรรม/ สถานที่จัดงาน
Your answer
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม / งาน
MM
/
DD
/
YYYY
กำหนดส่งคืนภายในวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Walailak University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms