TINGKAH LAKU PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN PTPTN (SET F)
★ Penyelidik dari Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia telah dilantik oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk menjalankan kajian ini.

★Objektif utama ialah untuk mengenal pasti status pembayaran balik pinjaman dan sebab berkaitan.

★ Maklum balas anda adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan boleh menjadi asas pembentukan polisi baharu dan semakan polisi sedia ada, serta untuk manafaat anda juga.

★ Semua maklumat adalah sulit dan digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja.

★ Kerjasama dan sokongan anda dalam menjawab soal selidik ini sangat dihargai dan diucapkan terima kasih.


Siapa yang perlu menjawab soalan kaji selidik?

★ Penerima pinjaman PTPTN yang telah bergraduat, samada anda telah HABIS BAYAR, SEDANG BAYAR atau BELUM MULA BAYAR.Ketua Penyelidik
Fakulti Ekologi Manusia,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor.
Emel: fem_jk_kajian_ptptn_2019@upm.edu.my
BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG DEMOGRAFI DAN SOSIOEKONOMI
Bagi setiap pernyataan di bawah, sila pilih jawapan anda.
ID Negeri *
1. Umur: *
2. Jantina : *
3. Etnik : *
4(a). Status perkahwinan : *
4(b). Bilangan orang tanggungan (pasangan, anak, ibubapa) *
5. Tahap pendidikan tertinggi yang dicapai dengan pinjaman PTPTN : *
6. Institusi pengajian semasa menerima pinjaman PTPTN : *
7. Bidang pengajian : *
8. Tahun bergraduat ? *
9. Kawasan tempat tinggal sekarang : *
10. Adakah anda sedang melanjutkan pengajian? *
11. Status Pekerjaan: *
12. Taraf Pekerjaan : *
13. Adakah ANDA merupakan penerima Skim Bantuan Sara Hidup? *
14. Adakah IBU/BAPA anda merupakan penerima Skim Bantuan Sara Hidup? *
15. Anggaran Pendapatan Bulanan: *
16. Kekerapan pendapatan: *
17. Pada masa ini, adakah anda mempunyai pinjaman / hutang berikut? (Anda boleh memilih lebih dari satu pilihan) *
Required
18. Apakah status kewangan semasa anda? *
19. Manakah yang terbaik menggambarkan kecukupan pendapatan semasa anda? *
20. Berapakah jumlah pinjaman PTPTN yang anda ambil? *
21. Berapakah baki pinjaman PTPTN yang anda belum bayar? *
22. Apakah peratus bayaran hutang bulanan (PTPTN/Pinjaman kereta/rumah/peribadi/sewa beli/kad kredit minima) berbanding pendapatan bulanan anda? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy