Podmínky pro zapůjčení 1500 ks nádob o objemu 240 l na bioodpad
1. Nádobu zapůjčuje město Český Těšín bezplatně na základě Smlouvy o výpůjčce nádoby
na bioodpad s následným darováním vlastníkovi nebo nájemci rodinného domu se
zahradou na území města Český Těšín. K rodinnému domu může být přistavena pouze
jedna nádoba na bioodpad.
2. Svoz bioodpadu bude pro občany zdarma.
3. Svoz bude zajištěn od dubna do listopadu co 14 dní, během zimních měsíců bude svoz
1 x měsíčně (22 svozů za rok).
4. Občané si nádobu vyzvednou ve Sběrném dvoře, ul. Na Horkách, předpoklad předávání
nádob od března 2019. Nádobu si umístí u rodinného domu, tj. na pozemku
vlastníka nebo nájemce rodinného domu a bude sloužit pro potřeby této nemovitosti.
5. Občané jsou povinni používat vypůjčenou nádobu pouze k ukládání bioodpadu.
6. Občané jsou povinni vypůjčenou nádobu chránit před poškozením, zničením, ztrátou či
odcizením a nesmí ji bez souhlasu města přenechat k užívání třetí osobě.
7. Město je oprávněno domáhat se vrácení nádoby, pokud občan nedodrží některou z
podmínek uvedených ve smlouvě. V takovém případě je občan povinen vrátit nádobu
městu bez zbytečného odkladu.
8. Město si vyhrazuje právo určit lokality, kde bude svoz ekonomicky přijatelný. To znamená,
že lokality vzdálené a nedostupné pro svozovou techniku mohou být z projektu vyloučeny.
9. Smlouvy budou uzavírány na odboru místního hospodářství v 1. čtvrtletí 2019. Nádobu
obdrží prvních 1500 občanů. O nádoby si mohou občané požádat od 30. 11. 2018
prostřednictvím žádosti na webových stránkách města nebo na speciální e-mailové adrese:
bioodpad@tesin.cz. Žádosti v tištěné podobě budou k dispozici ve vestibulu MěÚ Český
Těšín, nám. ČSA 1/1, lze je odevzdat na podatelně MěÚ Český Těšín.
Kontakt pro dotazy: bioodpad@tesin.cz, tel. č. 553035515
V případě zájmu vyplňte tuto žádost
Jméno a příjmení
Your answer
Datum narození
Your answer
Adresa bydliště
Your answer
Adresa přistavení nádoby/č. p. rodinného domu (pouze v případě, že se neshoduje s trvalým bydlištěm)
Your answer
Telefon
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service