GOGOBETETASUN-INKESTA / ENCUESTA DE SATISFACCION
Zerbitzu eskaera / Solicitud del Servicio
Ebaluatu zerbitzua eskatu zenuenean jasotako arreta / Valore la atención recibida cuando solicitó el servicio
Oso txarra - muy mal
Bikaina - excelente
Azalpena - Comentario
Your answer
Zerbitzu ematea / Prestación del Servicio
Ebaluatu jasotako zerbitzua / Valore el servicio recibido
Oso txarra - muy mal
Bikaina - excelente
Azalpena - Comentario
Your answer
Beste zerbitzu batzuk / Otros Servicios
Adibidez beilatokia, errausketa, lur-ematea, eta abar / Tales como tanatorio, incineración, enterramiento, etc
Oso txarra - muy mal
Bikaina - excelente
Azalpena - Comentario
Your answer
Zure iritzia behar dugu / Su opinión nos interesa
Eman dizugun zerbitzuari buruzko zure iritzia jasotzen saiatu gara.
Momentu gogorrak eta zailak dira hauek eta saiatzen gara gure bazkideei kalitatezko tratu pertsonalizatua eskaintzen.
Horregatik, azken galdera honetan eskatu nahi dizugu aurreko ataletan guk galdetu ez dizugun baina zerbitzua hobetzen lagun diezagukeen edozer azaltzeko.

Hemos tratado de recoger su opinión de las diferentes fases del servicio que se le ha prestado.
Tenemos presente lo delicado del momento y por eso nos queremos esforzar en mantener la máxima atención y calidad en el trato con nuestros asociados.
Por ello, este último apartado es para que nos exponga todo aquello que, a su entender, debiéramos haberle preguntado en este cuestionario y no lo hemos hecho.

Azalpena - Comentario
Your answer
Inkesta hau anonimoa da baina, nahi izanez gero zure izena eman diezagukezu.
Aurrez eskerrik beroenak ematen dizugu eskaini dizugun denboragatik eta, bide batez, gure doluminuk bizienak luzatu eta atsekabean lagundu nahi dizugu

La respuesta es anónima pero, si usted lo desea, puede indicarnos su nombre.
Agradeciendo de antemano el tiempo que nos ha dispensado, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestro más sentido pésame y acompañamiento en el dolor por el familiar fallecido.

Izen Abizenak / Nombre y apellidos
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Goisolutions.