ILMOITTAUTUMINEN
Hei!

Ilmoittautuminen sulkeutunut. Ota tarvittaessa yhteyttä koordinaattoriin (Mikael Taylor: yhdyshenkilo (at)avoineettinenfoorumi tai 0504659847)


Nettisivujen kautta ilmoittautuminen on auki aina viikon ajan ennen foorumia.


Tarvittaessa Teams-linkki viime hetken osallistujille 20.3.2023 foorumiin:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZjOGI0MGItYmUzZS00YTJhLWJkYzAtNmMzNjdlNzcxMjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220622b90-5604-453b-979a-bf713718faf2%22%2c%22Oid%22%3a%22a78f9ad0-e845-4fc0-a508-e42570424383%22%7dYt,
Mikael Taylor
Avoimen eettisen foorumin koordinaattori
050 4659847
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy