Ansökan om att vara utskottsaktiv

Om du hittat hit betyder det antagligen att du vill vara med en grupp härliga människor och tillsammans med dessa hjälpa till att göra psykologprogrammet trevligare och bättre, det är vi tacksamma för! Det är sådana som du som gör psykologprogrammet till den fantastiska upplevelse som det är och som hjälper oss att bli Sveriges bästa psykologprogram (det lär finnas mer än en korrelation mellan att vi har så många aktiva på programmet och att vi är Sveriges bästa psykologprogram, troligtvis kausalitet).

Nedan får du svara på vilket utskott du är intresserad av, om du vill söka till flera så får du fylla i formuläret flera gånger. Beroende på vilket utskott du väljer så kan det leda till några ytterligare frågor som de olika utskotten vill ha svar på för att ta ställning till din ansökning. Platser tillsätts vid behov och därför kan inget utskott garantera att just du får en plats på en gång. Det är vidare upp till utskotten vem som får en plats.

Ansökning till Freud och PsyKO sker separat och hanteras av respektive utskott. Valberedning och revisor är främst intresseanmälningar så att Stimulus styrelse är medvetna om att intresse finns. De kommer då att kontakta dig när höstens möte närmar sig. En ansökan till Stimulus styrelse tas i beaktning av valberedningen som kommer ta kontakt med dig och efterhöra om intresse fortfarande finns kvar när de startar sitt arbete (oftast på hösten).

Om du har några frågor kring utskotten eller ansökningen, exempelvis vad det innebär att vara revisor eller dylikt, så tveka inte, utan hör av dig till respektive utskott eller Styrelsen på info@psykologprogrammet.se.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question