Dotazník pro veřejnost - OSOBY V PŘECHODNÉ SOCIÁLNÍ KRIZI
Dobrý den, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se Vašich názorů, postřehů či zkušeností se sociálními službami pro osoby v přechodné sociální krizi. Jeho vyplněním výrazně pomůžete procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě České Budějovice. Bližší informace o tomto procesu můžete nalézt na webových stránkách Magistrátu města České Budějovice http://rpss.c-budejovice.cz.
Dotazník je zcela anonymní a data z něj získaná budou využita pouze pro účely procesu komunitního plánování sociálních služeb. Při vyplňování označte vybranou odpověď křížkem, nebo dle pokynu uveďte odpověď vlastními slovy.
Děkujeme, že se i Vy zapojíte do procesu plánování sociálních služeb. Váš názor nás skutečně zajímá.
1. Věděl/a jste, že rozvoj sociálních služeb ve městě České Budějovice se strategicky plánuje na více let dopředu? *
2. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách dostupných na Českobudějovicku (v Českých Budějovicích)? *
Pokud NE, jak by bylo možné informovanost zvýšit?
Your answer
3. Využil/a jste někdy: *
ano
ne
publikaci Průvodce sociálními službami
webové stránky rozvojového plánu sociálních služeb
facebookové stránky rozvojového plánu sociálních služeb
4. Víte, kde získat informaci v případě, pokud byste potřeboval/potřebovala sociální službu? *
5. Využíváte v současné době nějakou formu sociální služby či podobné pomoci? *
5a. Pokud využíváte nebo jste v minulosti využil/a sociální služby či podobné pomoci, o jakou se jednalo?
Your answer
5b. A co by se v nabízené službě mělo zlepšit?
Your answer
6. Řešil/a jste někdy obtížnou životní situaci, sociální krizi, se kterou jste se potřebovali poradit u odborníka? *
Pokud ano, o jakou oblast se jednalo?
7. Co si představujete pod pojem sociální bydlení? Popište vlastními slovy: *
Your answer
8. Jaké osoby podle Vašeho názoru nejčastěji využívají služby sociálního bydlení? *
Your answer
9. Vadilo by Vám žít v přímém sousedství sociálního bytu? *
Pokud ano, proč?
Your answer
10. Co by se podle Vás mělo v praxi sociálních služeb zlepšit obecně? Vyberte prosím 2 možnosti: *
Required
11. Jaký způsob získávání informací o sociálních službách byste uvítal/uvítala? *
12. Máte zkušenost s dobrovolnictvím? *
Required
Pokud ano, jak ?
Your answer
Kde a jakou činnost vykonáváte?
Your answer
13. Domníváte se, že byste byl/a ochoten/a pracovat jako dobrovolník/nice?
Proč?
Your answer
Your answer
A pro jakou cílovou skupinu byste pracoval/a nejraději?
Your answer
14. Jak vnímáte dobrovolníka/dobrovolnici? Proč podle Vás tuto činnost nejčastěji vykonává? Uveďte vlastními slovy: *
Your answer
Identifikační údaje:
Jste: *
Váš věk: *
Your answer
Vaše vzdělání: *
Vaše bydliště: *
Jste: *
Přál/přála byste si aktivně se zapojit do procesu plánování sociálních služeb ve Vašem městě? *
Děkujeme za Vaše odpovědi.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms