ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการการออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (汉语课堂活动设计与实践培训班)
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.(时间:2017年6月23日 上午8.30-16.00时)
ณ ห้องสื่อประสม 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี (地点:华侨崇圣大学 Bangna-Trad校区)

หมายเหตุ : ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 1,000 บาท/คน สามารถโอนเงินเข้าได้ 2 ธนาคาร ดังนี้
1) ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 168-2-00999-7
2) ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาถนนบางนา -ตราด กม.ที่ 18 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 450-2-05411-8
[โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรที่ชัดเจนกลับมาทาง E-Mail : chinesehcu@gmail.com ]

Email address *
ชื่อโรงเรียน /สถาบัน(学校名称/单位) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์/ เบอร์ Fax./E-mail (学校电话/邮箱) *
Your answer
ชื่อผู้เข้าอบรม/中文姓名 *
Your answer
ตำแหน่ง/ เบอร์โทรติดต่อ (职位/电话) *
Your answer
E-Mail ติดต่อ (邮箱) *
Your answer
สอนระดับ(教学种类) *
อาหาร- เครื่องดื่ม (饮食)
ประสงค์ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล (โปรดระบุชื่อ) (领据---个人,请填写姓名)
Your answer
ประสงค์ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามสถาบัน (โปรดระบุชื่อสถาบัน/ หน่วยงาน)(领据---单位,请填写单位名称)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms