Postavy Bible - Starý zákon
Procvičení znalostí biblických /SZ/ postav, míst a událostí s nimi spojených...
hebrejské písmo
1. Co znamená jméno prvního člověka - Adam?
1 point
Clear selection
stvoření Adama
2. Z čeho stvořil Bůh Adamovi jeho ženu Evu?
1 point
Clear selection
první manželé
3. Kdo zabil svého bratra Ábela?
1 point
Clear selection
první bratrovražda
4. Kolik lidí se zachránilo v Noemově arše?
1 point
Clear selection
archa záchrany před soudem
5. Jak se nazývá město, kde chtěli lidé postavit věž sahající až do nebe?
1 point
Clear selection
věž lidské pýchy, sahající k nebi
6. Z jakého města vyšel Abram s Bohem do neznáma?
1 point
Clear selection
rodina Teracha na cestách
7. Jak se jmenoval Abramův synovec, kterého Bůh zachránil ze Sodomy?
1 point
Clear selection
na cestě do bezpečí
8. Jak se jmenoval syn, který se narodil Abrahamovi a Sáře podle Božího slibu?
1 point
Clear selection
Sára bude mít důvod se smát
9. Jak se jmenoval mladší bratr Ezaua, který lstí získal prvorozenecké požehnání místo něho?
1 point
Clear selection
někdo má lstivost i ve jméně
10. Jaké nové jméno od Boha Jákob dostal a co znamená?
1 point
Clear selection
nedaleko potoka Jabok
11. Kolik synů se Jákobovi postupně narodilo?
1 point
Clear selection
každý z nich dostal požehnání
12. Kterému ze svých synů daroval Jákob pestrobarevný plášť (pestře tkanou suknici)?
1 point
Clear selection
plášť potřísněn krví - lidskou?
13. Co s Josefem udělali jeho bratři?
1 point
Clear selection
vy jste zamýšleli zlé, Bůh však dobré
14. Jaké egyptské jméno, znamenající Zachránce světa, dostal Josef od faraona v Egyptě?
1 point
Clear selection
jeden z předobrazů Krista
15. Jaké jméno, znamenající Vytahující, dala faraonova dcera dítěti, které vytáhla z vody?
1 point
Clear selection
ne, to není Plaváček
16. Kolik ran /pohrom/ poslal Bůh na Egypt kvůli faraonově zatvrzelosti?
1 point
Clear selection
zatvrzelé srdce vůdce přináší zkázu
17. Na jaké hoře dostal Mojžíš od Boha desky Desatera?
1 point
Clear selection
tady končí všechna sranda
18. Kteří dva Izraelci, co vyšli z Egypta, dosáhli zaslíbené země?
1 point
Clear selection
hrozny ze zaslíbené země
19. Jaké opevněné město Izraelci pod vedením Jozua zázračně dobili?
1 point
Clear selection
žádné hradby před Bohem neobstojí
20. Která z následujících postav sloužila v Izraeli jako SOUDCE? (více správných odpovědí)
1 point
Clear selection
někteří soudcové měli sílu od Boha
21. Jak se jmenovala Noemina snacha, která s ní snášela těžkosti života?
1 point
Clear selection
někteří příbuzní vás neopustí
22. Kým byl zpočátku David, než se stal králem Izraele?
1 point
Clear selection
ne, David se neživil jako model
23. Jaký dar od Boha žádal a obdržel král Šalomoun?
1 point
Clear selection
ani královna ze Sáby si na Šalomouna nepřišla
24. Na které hoře se odehrál souboj mezi Elijášem a proroky falešných bohů?
1 point
Clear selection
čí Bůh je živý a mocný?
25. Který prorok předpověděl, že Mesiáš vezme na sebe naše hříchy a bude za ně potrestán?
1 point
Clear selection
jeho jizvami jsme uzdraveni
26. Který mládenec byl pro svou věrnost Bohu vhozen do lví jámy?
1 point
Clear selection
smrtelnější než kdejaký virus
27. Kdo se modlil v útrobách velké ryby?
1 point
Clear selection
tak jako syn člověka v srdci země
28. Kdo zažil ve svém životě obrovské trápení jako zkoušku od Boha?
1 point
Clear selection
žádná karma není
29. Co skládal a psal David?
1 point
Clear selection
nejznámější textař
30. Co psal Šalomoun jako moudré rady do života?
1 point
Clear selection
co o životě pochopil, chtěl předat dál
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy