แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลทั่วไป *
ความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน *
พึงพอใจมากที่สุด (5)
พึงพอใจมาก (4)
พึงพอใจปานกลาง (3)
พึงพอใจน้อย (2)
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
1. สถานที่จัดการประชุม
2. รูปแบบของการจัดการประชุม
3. การจัดการจราจร
4. การต้อนรับและบริการ
5. บรรยากาศในการจัดการประชุม
6. รูปแบบการจัดการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
7. เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการประชุม
8. ระยะเวลาในการจัดการประชุม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์. Report Abuse