ใบงาน – ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จงอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ต่อไปนี้

  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question