ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.
Treść kwestionariusza związana jest z zagadnieniami energetyki. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie materiału, który będzie stanowił podstawę opracowania modelu energetycznego dla Pani/Pana gminy/powiatu.
Ankieta jest anonimowa, wyniki badań będą wykorzystane do celów naukowych w pracy doktorskiej i prezentowane w sposób zbiorczy.
Serdecznie dziękuję za współpracę.
1. Jakie źródła energii powinny być wspierane przez władze?
Proszę wybrać nie więcej niż cztery
2. Proszę określić stopień Pana/Pani zadowolenia z dotychczasowych usług obecnego sprzedawcy energii:
3. Czy rozważa Pan(i) w najbliższym czasie zmianę sprzedawcy energii?
4. Jakie zna Pan(i) odnawialne źródła energii?
5. Ile procent Pani/Pana budżetu domowego i jakie kwoty stanowią wydatki na energię elektryczną (w skali roku)?
Your answer
5a. Ile procent Pani/Pana budżetu domowego i jakie kwoty stanowią wydatki na energię cieplną (w skali roku)?
Your answer
5b. Ile procent Pani/Pana budżetu domowego i jakie kwoty stanowią wydatki na paliwo (w skali roku)?
Your answer
5c. Ile procent Pani/Pana budżetu domowego i jakie kwoty stanowią wydatki na paliwo rolnicze (w skali roku)?
Your answer
6. W jakim budynku Pani/Pan mieszka?
7. Liczba mieszkańców?
Your answer
8. Rok budowy budynku?
Your answer
9. Źródło ciepła wykorzystywane do ogrzewania budynku?
10. Czy w swoim gospodarstwie domowym korzysta Pan/Pani ze źródeł wykorzystujących odnawialną energię (OZE)?
10a. Jeżeli na pytanie 10 padła odpowiedź "Tak" to jakie?
11. Czy posiada Pani/Pan gospodarstwo rolne?
12. Czy była by Pani/Pan zainteresowany budową instalacji pozyskiwania energii z produktów ubocznych lub odpadów rolniczych?
13. Czy była by Pani/Pan zainteresowany dostarczaniem produktów ubocznych lub odpadów rolniczych do lokalnej spółdzielni energetycznej?
Spółdzielnia energetyczna – rodzaj spółdzielni, której celem jest produkcja energii na własny użytek i na sprzedaż oraz/lub zakupy energii dla członków.
14. Czy Pani/Pana gmina/powiat powinien inwestować w lokalne instalacje wytwarzające energię?
14a. Jeśli na pytanie 14 padła odpowiedź "Tak", to jaką infrastrukturę gmina/powiat powinien rozwijać?
15. Czy lokalne instalacje pozyskiwania energii mogą być dla Pani/Pana gminy/powiatu:
(Proszę wybrać od 1 do 3 opcji)
16. Czy byłaby Pani/Pan zainteresowany wytwarzaniem na energii własne potrzeby?
16a. Jeżeli na pytanie 16 padła odpowiedź "Nie", to dlaczego?
Your answer
17. Jeżeli w Pani/Pana gminie miałaby powstać spółdzielnia energetyczna, to jej działalność powinna skupić się na:
18. Jeżeli w gminie/powiecie miałaby powstać spółdzielnia energetyczna czy byłaby Pani/Pan zainteresowany udziałem w kosztach budowy i dochodach z niej uzyskiwanych?
18a. Jeżeli na pytanie 18 padła odpowiedź "Tak", to jaką kwotę byłaby/byłby Pani/Pan gotowa/y zainwestować w spółdzielnię i jakie byłyby Pani/Pana oczekiwane ewentualne korzyści?
Your answer
18b. Jeżeli na pytanie 18 padła odpowiedź "Nie", to dlaczego?
Your answer
19. Jeżeli w gminie/powiecie miałaby powstać spółdzielnia energetyczna czy byłaby Pani/Pan zainteresowany dzierżawą gruntu/budynku na rzecz spółdzielni?
19a. Jeżeli na pytanie 19 padła odpowiedź "Nie", to dlaczego?
Your answer
20. Jeżeli w gminie/powiecie miałaby powstać spółdzielnia energetyczna czy byłaby Pani/Pan zainteresowany udziałem w planowaniu i realizacji inwestycji?
20a. Jeżeli na pytanie 20 padła odpowiedź "Nie", to dlaczego?
Your answer
21. Co skłoniłoby Panią/Pana do przystąpienia do spółdzielni energetycznej?
22. Jaki powiat Pani/Pan zamieszkuje?
Your answer
22a. Gmina:
Your answer
22b. Miejscowość:
Your answer
22c. Wiek:
Your answer
22d. Płeć:
22e. Wykształcenie:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.