Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wolontariuszy „Wolontariat dla Kresów 2019”
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
PESEL (potrzebny do ubezpieczenia) *
Your answer
Seria, nr i data ważności paszportu (co najmniej 6 miesięcy) *
Your answer
Adres zameldowania *
Your answer
Adres zamieszkania/do korespondencji *
Your answer
Telefon *
Your answer
Wykształcenie/zawód/kierunek/nazwa szkoły *
Your answer
Czy byłaś/łeś już kiedyś wolontariuszem? Jeśli tak, to gdzie i czym się zajmowałaś/eś? *
Your answer
Czy należysz do jakiejś wspólnoty? Jeśli tak, to jakiej? *
Your answer
Czy jesteś w jakimś kierunku szczególnie uzdolniona/y i jakie posiadasz umiejętności, którymi mogłabyś/mógłbyś wesprzeć grupę (muzyczne, plastyczne, literackie, inne)? *
Your answer
Czy masz doświadczenie w: przygotowywaniu mat. redaktorskich, fotograficznych/filmowych, w prowadzeniu relacji na Facebooku; jeśli tak, to jakie? *
Your answer
Czy masz doświadczenie pracy podczas robót konserwatorskich np. na cmentarzu; jeśli tak, to jakie? *
Your answer
Czy masz doświadczenie przy opracowywaniu archiwaliów; jeśli tak, to jakie? *
Your answer
Czy masz doświadczenie w zarządzaniu grupą; jeśli tak, to jakie? *
Your answer
Czy posiadasz prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu pojazdów? *
Required
Czy jesteś na coś uczulona/y (np. pyłki traw, kurz, roztocza, gluten), jeśli tak, napisz na co? *
Your answer
Preferowane posiłki (wegetariańskie/bez znaczenia) *
Your answer
Skąd się dowiedziałaś/dowiedziałeś o naszej akcji? *
Your answer
Czy interesowałaś/łeś się dotychczas zagadnieniami dotyczącymi Kresów? *
Your answer
Potwierdź, że wyrażasz gotowość uczestniczenia w relacjach fotograficznych 
i filmowych oraz w wywiadach powstających 
w trakcie trwania projektu. *
Your answer
Potwierdź, że Twój stan zdrowia nie stanowi przeszkody do prowadzenia prac fizycznych na cmentarzu. *
Your answer
Potwierdź, że na okres realizacji projektu „Wolontariat dla Kresów” dysponujesz wolnym czasem. *
Your answer
Kilka zdań o sobie *
Your answer
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZA *
Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Fundacja Brat Słońce pragnie poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków (dalej: Fundacja);
2. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: fundacja@bratslonce.pl, telefonicznie: 605 252 270;
3. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu podpisania i realizacji porozumienia wolontariackiego w ramach realizowanego projektu „Wolontariat dla Kresów 2019” oraz na podstawie interesu prawnego Administratora związanego z realizacją celów statutowych oraz w celu przekazywania informacji na temat aktualnie prowadzonych przez Fundacje działań.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzenia przez Fundację działalności statutowej;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych.
6. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub e-mailem na adres: iod@uodo.gov.pl
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdej chwili oraz ma Pan/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana wizerunku. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani danych innym podmiotom, nie będzie także przekazywał ich do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem firmy świadczącej usługi księgowe na rzecz Administratora, ubezpieczyciela oraz służby celnej (w związku z przekraczaniem granicy z Ukrainą).
9. Dane osobowe będą udostępnione do celów monitoringu, kontroli i ewaluacji w ramach realizowanego projektu „Wolontariat dla Kresów”.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service