Lindustry årsmöte 2021
Genom att besvara frågorna i detta formulär deltar du i årsmötet. För att dina svar ska kunna räknas krävs att du är medlem för 2021. Om du ännu inte är medlem kan du lätt bli det via Lindustrys hemsida.  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ditt namn (behövs för att jämföra mot medlemslista och för att följa upp eventuella svar där punkter ej har godkänts) *
Kan vi godkänna dagordningen? Se dagordningen i bilaga. *
Required
Mötets behöriga utlysande. Medlemmarna har informerats om mötet enligt stadgarna dvs. information om mötet har gått ut via mail och via föreningens Facebook-sida 6 veckor före mötets sista dag 24/4,  kallelse har gått ut 14 dagar före och dagordning och dokumentation 7 dagar före. Kan vi godkänna att information om årsmötet har skett i enligthet med vad stadgarna säger? *
Required
Kan vi fastställa resultat- och balansräkning för 2020? Se redovisning i bilaga. *
Required
Kan vi lämna ansvarsfrihet till avgående styrelse? Du kan tex. ta del av revisionsberättelsen från revisorn för att göra denna bedömning. *
Required
Kan vi fastställa den stadgeändring som föreslogs i samband med årsmötet 2020? Detta blir godkännande 2/2 vilket krävs för att den ska träda i kraft. Se föreslagen  stadgeändring i bilaga. *
Required
Kan vi fastställa föreslagna propositioner? Några motioner har ej kommit in. Du hittar föreslagna propositioner i bilaga under dagordningen. *
Required
Kan vi fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2021? Se verksamhetsplan i bilaga. *
Required
Kan vi fastställa föreslagen budget för 2021? Se budget i bilaga. *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Anna Gustafsson som ny ordförande? (nyval) *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Louise Åsenheim som ny sekreterare (nyval) *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Maria Backström som kassör? (omval) *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Carina Daubner som ledamot? (omval) *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Hanna Alexandersson som ledamot? (nyval) *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Isabelle Kongshaug som ledamot? (nyval) *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Elin Färnstrand som ledamot? (nyval) *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Magnus Nilsson som Suppleant? (omval) *
Required
Val av ny styrelse: Kan vi godkänna Conny Sandh som Suppleant? (nyval) *
Required
Val av ny valberedning: Kan vi godkänna Malte Sommarö, Anna Magnusson och Benjamin Meilink som ny valberedning för ett år? *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy