การเสนอความต้องการอุปกรณ์ให้ผู้พิการที่ "มี" บัตรผู้พิการอยู่แล้ว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question