Born 2 Run
Center for intercultural dialogue together with OSCE Mission to Skopje are pleased to invite you to the fourth  edition of the Born2Run Race that will be held on the 13th of November in Kumanovo. The race is divided in 2 parts: 3km and 10km. The main goal of the project is to bring together ethnically divided communities in the city and through sports events to promote a spirit of coexistence and mutual trust. The race is organized with the help from local volunteers, and the participation is free.

- The registration will be open at 12:00 at town square "Nova Jugoslavia"
- The Race will start at 13:00

Центар за интеркултурен дијалог заедно со ОБСЕ Мисија во Скопје со задоволство Ве покануваат на четвртото издание на Born2Run трката што ќе се одржи на 13-ти ноември во Куманово. Трката e поделена во два дела: 3км и 10 км. Главната цел на проектот е да се сплотат етнички поделените заедници во градот и преку спортски настани да се промовира дух на соживот и меѓусебна доверба. Учеството на трката е бесплатна и истатa е организиранa со помош на локални волонтери.

- Пријавувањето ќе биде отворено во 12:00 часот на градскиот плоштад „Нова Југославија“
- Трката ќе започне во 13:00 часот

Qendra për Dialog Interkulturor sëbashku me Misioni OSBE-së në Shkup ju ftojnë që të merrni pjesë në edicionin e katërt të garës Born2Run që do të zhvillohet më 13 nëntor në qytetin e Kumanovës. Gara është e ndarë në dy pjesë: 3km dhe 10km. Qëllimi kryesor i projektit është që ti bashkojë komunitetet etnikisht të ndara, të promovojë frymë bashkjetese dhe besim të ndërsjelltë përmes aktiviteteve sportive. Pjesëmarrja në garë është pa pagesë dhe organizohet nga ana e vullnetarëve vendas.  

- Regjistrimi do të hapet në ora 12:00 në sheshin e qytetit "Nova Jugosllavia"
- Gara do të fillojë në orën 13:00
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Име и презиме/ Emri dhe mbiemri/ Name and Surname *
Sex/ Пол/ Gjinia *
Mosha/Age/Возраст *
Општина/ Komuna/ Municipality *
Tel. *
Email *
On which path will you run?/ На која стаза ќе трчате? / Në cilën garë do të vraponi? *
I am acquainted with my rights and I am responsible for my health and my personal belongings during the race and for any injury during the race and that the Center for intercultural Dialogue-CID Kumanovo is not responsible for my health and/or property. / Jас сум запознаен/на со моите права и јас сум одговорен/на за моето здравје и личните работи за време на трката и за каква било повреда за време на трката и дека Центарот за интеркултурен дијалог-ЦИД од Куманово не е одговорен за моето здравје и / или имот. / Unë jam i/e njoftuar me të drejtat e mia dhe jam përgjegjës/e për shëndetin tim dhe gjërat e mia personale gjatë garës dhe për çdo dëmtim gjatë garës Qendra për Dialog Interkulturor-CID nga Kumanova nuk është përgjegjës për shëndetin tim. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy