การแข่งขันกีฬา E-sport ( ROV USP 2018 )
กติกาการแข่งขันกีฬา E-sport ( ROV USP 2018 )
ในงานวันวิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
โดยสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ระดับชั้นและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนต้น หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาครัฐหรือเอกชน
 การแข่งขันเป็นแบบทีม ทีมละ 5 คน โดยสถาบันการศึกษาสามารถส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม
วันเวลาและสถานที่การแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
ณ ห้อง IT2 ชั้น 1 อาคารเรียน 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันจะเป็นการแข่งแบบ One Match แข่งเกมเดียวแพ้ตกรอบทันที
2. การแข่งรอบ Semi-Final และ Final จะแข่งแบบชนะ 2 ใน 3 เข้ารอบ
3. หากพบหลักฐานว่าจงใจหยุดเกม ในจังหวะสำคัญ หรือเพื่อการก่อกวน จะโดนปรับแพ้ทันที
4. ห้ามใช้กริยา, ท่าทาง หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมตลอดการแข่งขัน มีโทษปรับแพ้ทันที
5. หากมีการพบการทำผิดกฏิกา ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องทักท้วงให้แก่กรรมการก่อนส่งผลการแข่งขันเท่านั้น หากส่งผลการแข่งขันไปแล้วจะยึดผลการแข่งขันนั้น
6. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อปฏิบัติการแข่งขัน
1. ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวก่อนแข่ง 1 ชั่วโมง
3. ผู้เล่นจะต้องแสดงข้อมูลตัวละครให้แก่กรรมการขณะรายงานตัว
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2,000 บาท
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท
3. รองชนะเลิศอันดับที่2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service