Přihláška na kurz angličtiny v Britském centru KUP v LS 2019/20/ BC English Language Course Application Form - Spring 2019/20
Vyberte si, prosím, jeden z nabízených kurzů, jejichž hlavním cílem je příprava na certifikované mezinárodní zkoušky Cambridge English Qualifications C1 Advanced/CAE, ale jsou samozřejmě určeny i ostatním zájemcům, kteří si chtějí rozvíjet a zlepšovat svou současnou úroveň angličtiny. Před výběrem kurzu doporučujeme, abyste si otestovali svoji aktuální úroveň angličtiny na http://www.cambridgeenglish.org/cz/test-your-english/. Měla by být alespoň B2/C1. Do všech kurzů je možné se připojit i po jejich zahájení za alikvotně sníženou částku (informace na bc@upol.cz nebo 585631873/77). / Please choose one of the preparatory courses for Cambridge English Qualifications C1 Advanced (CAE). The course fee includes a textbook and a pretest. We recommend: test your level of English first on http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/. It should be at least B2/C1. You can join the course any time after it has started. The course fee will be then approprietly lower (contact bc@upol.cz or 585631873/77).
Email address *
1. Výběr jazykové úrovně, typu kurzu a termínu/ Choose the language level, course type and time *
2. Způsob platby / Payment *
Vyberte níže, prosím, způsob úhrady kurzovného. Naše číslo účtu je 19-1096330227/0100, VS = 999616011. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno osoby, která bude kurz navštěvovat. Kurzovné je nutno uhradit do 15. 1. 2020 nebo do data dohodnutého s pracovníky BC KUP. / Please tick below the way you want to pay the course fee. Our account number is 19-1096330227 / 0100, VS = 999616011. Write the surname and name of the course participant into the message for the recipient. The course fee has to be paid by January 15th, 2020, or by the date agreed with the BC KUP staff.
3. Vaše kontaktní údaje / Your contact data *
Příjmení / Surname
Your answer
*
Jméno / First name
Your answer
*
Plná adresa včetně PSČ/ Full home address incl. ZIP code
Your answer
*
E-mail
Your answer
*
Telefon / Phone
Your answer
4. Souhlas / Informed consent *
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby administrace kurzu a se všeobecnými obchodními podmínkami: https://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/BC/Kurzy/VOP.pdf I agree with the processing of my personal data for the purpose of administering the course and I agree to the General Terms and Conditions available at https://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/BC/Kurzy/VOP.pdf
5. Souhlas / Informed consent *
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení týkajících se další nabídky jazykových kurzů BC KUP/ I consent to receive commercial electronic messages related to further offers of language courses in BC KUP.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UPOL. Report Abuse