SỰ KIỆN BÌNH CHỌN TUYỂN THỦ ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT

Các tuyển thủ vừa pk đẹp, vừa nhân khí cao thì còn gì bằng
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question