แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2563
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำการวัดค่าความพึงพอใจต่อการให้บริการของงาน ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2563 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 )
ตอนที่ 1
หน่วยงานในสำนักส่งเสริมวิชาการทีี่ท่านมารับบริการ
หน่วยงานที่รับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Report Abuse