Formularz zgłoszeniowy - FILM z KLASĄ
Szanowni Państwo,

Podkarpacka Komisja Filmowa zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracujących na terenie województwa podkarpackiego, do udziału w programie doskonalenia w zakresie edukacji filmowej.

Program ma charakter pilotażowy, nowatorski i kompleksowy.

Udział w programie jest BEZPŁATNY.

Formularz zgłoszeniowy umożliwia rejestrację na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 28 maja, jak również zgłoszenie do udziału w cyku szkoleniowym.


WAŻNE!


W związku z zmianami dotyczącymi zgód na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przez RODO, informujemy, że by móc przyjąć Państwa zgłoszenie, przekazać Państwu odpowiedź w sprawie rekrutacji oraz informować o programie „Film z klasą” konieczne jest wyrażenie przez Państwa dobrowolnej zgody na wykorzystywanie danych osobowych.
Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim ani sprzedawane bądź wypożyczane.
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jest: Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
2. Dane będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym określonym w powyżej wskazanych klauzulach zgody.
3. Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.
4. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Podający dane może wyrazić wszystkie albo niektóre spośród nich; można też nie wyrazić żadnej zgody.
5. Zgoda może być w każdym czasie wycofana w dowolnej formie (pisemnie na adres 35-001 Rzeszów, ul. Okrzei 7, drogą elektroniczną na adres office@podkarpackiefilm.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W odniesieniu do przetwarzania przez Podkarpacką Komisję Filmową danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą w każdym czasie może wnieść sprzeciw, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania powyższych danych w tym celu.


1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Podkarpacką Komisję Filmową moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu dokonania zgłoszenia do udziału w spotkaniu informacyjnym lub/ii programie „Film z klasą” oraz ewaluacji wydarzenia, w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. *
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej *
Your answer
Rodzaj szkoły *
Nazwa instytucji, np. SP nr 1 w Rzeszowie
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres mailowy *
Your answer
Zgłaszam chęć udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 28 maja br. *
Zgłaszam chęć udziału w programie "Film z klasą" (cyklu 6 szkoleń i warsztatów) *
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o programie prosimy o zaznaczenie odpowiedzi TAK.
W ciągu kilku godzin skontaktuje się z Państwem osoba, która udzieli informacji o programie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service