Rodičovská skupina - pre deti s autizmom do 10 rokov
Rodičovské skupiny sa uskutočnia vo štvrtok postupne 4. februára, 3. marca, 5. mája a 2. júna 2016 od 16. do 18. hodiny v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave. Účastnícky poplatok sú 2 eurá. Malé občerstvenie je zabezpečené.

Rodičovské skupiny podporuje Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky hodina deťom.
TERMÍN stretnutia *
záväzná prihláška
Required
Meno účastníka *
napíšte vaše - priezvisko a krstné meno
Your answer
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.
Your answer
Meno dieťaťa *
napíšte meno dieťaťa - priezvisko a krstné meno
Your answer
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte dátum narodenia dieťaťu v tvare - DD.MM.RRRR
Your answer
Kontakt na účastníka *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Your answer
Kontakt na účastníka *
emailový kontakt
Your answer
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service