АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми
Анкетування проводиться анонімно.
Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в ПУЕТ.
Будь ласка, дайте відповіді на запитання помітивши відповідь.
Опитування проводиться навчальних дисциплін 1 - семестру поточного навчального року.
Освітня програма *
Курс *
Ступінь вищої освіти *
Чи задоволені Ви тим, що навчаєтеся на обраній Вами спеціальності, освітній програмі? *
На скільки Вам зрозумілі мета, цілі і очікувані результатів вивчення дисциплін? *
Як би Ви оцінили свою відвідуваність навчальних занять? *
Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою ускладнювали навчання за Вашою спеціальністю? (кількість виборів не обмежувалася): *
Required
Методи викладання і навчання ефективні для цієї програми. *
Чи задоволені Ви процесом викладання програми? *
Програма стимулює до самоосвіти. *
Програма стимулює до науково-дослідницької діяльності. *
Яким чином Вам як студенту даної освітньої програми забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії? *
Required
Які фахові вибіркові дисципліни хотіли б Ви додатково вивчати? *
Чи забезпечують повною мірою пропоновані Вам для вибору дисципліни формування компетентностей, що необхідні для подальшої професійної діяльності? *
Яким чином дана освітня програма забезпечує набуття Вами соціальних навичок (soft skils), які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і не пов'язані з конкретною сферою діяльності? *
Required
Як Ви оцінюєте співвідношення теоретичної і практичної частини Вашого індивідуального навчального плану? *
Чи були доступні Вам підручники, методичні посібники, лекції тощо в електронній та друкованій формах? *
Які дисципліни освітньої програми Вам сподобались за 1 семестр 2020-2021 н.р.? *
Які викладачі, на Вашу думку, вміють доступно і зрозуміло пояснити навчальний матеріал, зацікавити у вивченні своєї дисципліни? *
Назвіть дистанційні курси, які за наповненістю, активністю консультування викладача, перевірці завдань, тестів тощо, не дозволяють у повній мірі досягти цілі та отримати певні результати навчання * *
Чи надається Вам можливість звертатися до викладача в позааудиторний час для консультацій? *
Де Ви можете отримати/переглянути графіки освітнього процесу та актуальний розклад занять в університеті? *
Де Ви можете знайти інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих навчальних дисциплін? *
Required
Чи чіткі та зрозумілі форми контрольних заходів та критерії оцінювання Ваших знань викладачами? *
Чи прозоро, чесно та об’єктивно відбувається оцінювання Ваших знань викладачами? *
До кого Ви можете звернутися для запобігання та врегулювання конфліктів із викладачами? *
Required
Яким чином Ви дотримуєтеся академічної доброчесності під час навчання? *
Required
Ваші рекомендації щодо покращення якості освітньої програми *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy