ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Hiện tại số lượng đăng ký đã đạt 200 chỗ và vượt số lượng chỗ ngồi, BTC sẽ rà soát lại đối tượng đăng ký. BTC có thể mở lại đăng ký vào lúc 9:00 ngày 21/01/2019 sau khi rà soát và gửi Vé mời điện tử QR Code.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service