Αξιολόγηση Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2016

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε:

1. Μόνο να προτείνετε ηλεκτρονικές αφίσες για τη μετασυνεδριακή επιμόφωση αμέσως μετά,

2. Μόνο να αξιολογήσετε ανώνυμα με κωδικό της Σχολικές Δραστηριότητες, όλα τα πεδία εκτός τις προτεινόμενες ηλεκτρονικές αφίσες για τη μετασυνεδριακή επιμόρφωση.

3. Να κάνετε και τα δύο συμπληρώνοντας όλες τις ερωτήσεις.

4. Να μην κάνετε τίποτα από τα παραπάνω, απλά να γράψετε επώνυμες παρατηρήσεις-κείμενο στο τελευταίο πεδίο.
Θερμές ευχαριστίες εκ των προτέρων για τη συνεργασία και το χρόνο σας!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question