สุดยอด SME ท่องเที่ยว ปี 2560
รางวัลสุดยอด SME ท่องเที่ยวยั่งยืน จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank เป็นการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอด SME ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในชุมชน มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ของกิจการ และผลลัพธ์ที่ชุมชนได้รับ เพื่อเป็นต้นแบบให้ SME ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชน มีแนวทางในการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งในเชิงการเติบโตทางธุรกิจและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สอดรับไปกับนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-555-0802
ในวันและเวลาราชการ
สามารถส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดเพิ่มเติมได้ที่ smebankawards@gmail.com
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
Your answer
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อสถานประกอบการ *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
ตำบล/แขวง *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อสะดวก) *
Your answer
เบอร์โทรสาร
Your answer
อีเมล์ (กรอกให้ถูกต้องเพราะจะมีอีเมล์ตอบกลับไป) *
Your answer
ข้าพเจ้าขอส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในสาขา (โปรดกาเครื่องหมาย / เลือกเพียง 1 สาขาที่ตรงกับสินค้าหรือบริการของคุณเท่านั้น) *
1.อธิบายรายละเอียดของธุรกิจที่ท่านทำ *
Your answer
2.อธิบายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ท่านคิดว่าตรงกับสาขารางวัลที่ท่านเลือก *
Your answer
3.ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไร *
Your answer
4.ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน มีคู่แข่งหรือไม่ ถ้ามีท่านมีวิธีใดที่จะทำให้สินค้าหรือบริการของท่านแตกต่างจากคู่แข่ง *
Your answer
5.อุปสรรคสำหรับสินค้าหรือบริการของท่านคืออะไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร *
Your answer
เอกสารประกอบการสมัครประกวด
1.ใบสมัคร

2.รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือคลิปอธิบายคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการความยาวไม่เกิน 5 นาที

3.ใบสิทธิบัตร หรือใบรับรองต่างๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัครประกวด
1.ผู้ประกอบการไทยในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

2.สินค้า/บริการมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ

3.เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย

4.เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล
1.การบริหารจัดการองค์กร

2.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.การมีส่วนร่วมกับชุมชน

4.การใช้เทคโนโลยีในการทำตลาด

5.การมีความคิดสร้างสรรค์

สามารถส่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดเพิ่มเติมได้ที่ smebankawards@gmail.com
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกติกา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการประกวดในครั้งนี้ และขอยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินว่าเป็นที่สุด *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ เป็นผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมของข้าพเจ้า/คณะ มิได้ลอกเลียนผลงานความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมของบุคคลอื่น *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms