סקר דעת קהל 2021
שלום רב לך, אנו שולחים לך את שאלון סקר דעת הקהל השנתי 2021 של המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה. סקר זה כולל שאלות זהות לסקר דעת קהל 2020 עליו ענה מדגם מהתנועה הקיבוצית לפני מגפת הקורונה. אליהן התווספו מספר שאלות העוסקות בהתנהלות הקיבוצים בעת התפרצות הקורונה. המגפה השפיעה במידה זו או אחרת על כל חבר וחברה. לכן, אנו מעוניינים לדעת איך רואים החברים בקיבוצים את מצבם בנושאים שונים העומדים על סדר היום בעת המגפה. תשובת כל אחת ואחד חשובה לנו מאוד מאחר ורק על ידי קבלת רוב התשובות ניתן לייצג את כלל שכבות הציבור הקיבוצי בהערכת המצב ב"שטח". התשובות חסויות: אנו מתחייבים שלא יפורסם שום נתון המזהה אותך אישית ו/או את קיבוצך.

תודה על עזרתך במילוי השאלון, צוות סקרי דעת קהל.
איך את/ה מגדיר/ה את מצב קיבוצך היום? (סמנו תשובה אחת בכל שורה)
בכלל לא טוב
לא טוב
בינוני
טוב
טוב מאוד
1. מבחינה כלכלית
2. מבחינה חברתית
3. מבחינת שיתוף החברים בקבלת החלטות
4. מבחינת התפקוד של רוב נושאי התפקידים החברתיים
5. מבחינת התפקוד של רוב נושאי התפקידים הכלכליים
6. מבחינת קליטת בנים/ות לחברות
7. מבחינת פעילות תרבות ושעות הפנאי
8. מבחינת טיפול בזכויות החברים בעבודה (פיצויי פיטורין, דמי אבטלה וכו')
9. מבחינת הטיפול בביטוח הפנסיוני לחבר
10. מבחינת היחס כלפי וותיקי הקיבוץ
11. מבחינת הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ
12. מבחינת מערכת החינוך
13. מבחינת השיוויון בין החברים
14. מבחינת איחוד הסטטוסים
15. מבחינת תמיכת הקהילה בפרט
Clear selection
בהקשר של הטיפול בקורונה ובהשלכותיה, מהי מידת ההערכה שיש לך לרמת תפקודם של הגופים הבאים? (יש לסמן עיגול אחד בלבד בכל שורה)
מועטה מאוד
מועטה
בינונית
רבה
רבה מאוד
16. מערכת הבריאות בקיבוץ
17. ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ
18. ההנהלה החברתית של הקיבוץ
19. צוות חרום ישובי (צח"י)
20. מערכת החינוך בקיבוץ
Clear selection
בהקשר של הטיפול בקורונה ובהשלכותיה, מהי מידת ההערכה שיש לך לרמת תפקודם של הגופים הבאים? (יש לסמן עיגול אחד בלבד בכל שורה)
מועטה מאוד
מועטה
בינונית
רבה
רבה מאוד
21. המועצה האזורית
22. התנועה הקיבוצית
23. ממשלת ישראל
24. משרד הבריאות
Clear selection
מהי מידת הסכמתך עם כל אחד מהמשפטים הבאים, המתייחסים לקיבוצך ובעיקר בהקשר למשבר הקורונה הנוכחי (יש לסמן עיגול אחד בלבד בכל שורה):
בכלל לא
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
25. הנהלת קיבוצי מתפקדת כראוי בעת הקורונה
26. בקיבוצי קיימת עזרה הדדית ודאגה לאחר
27. קיבוצי מאורגן למצבי חירום לרבות משבר הקורונה
28. אני גאה לומר לאחרים היכן אני גר
29. היחסים בין הקבוצות השונות בקיבוצי טובים
Clear selection
מהי מידת הסכמתך עם כל אחד מהמשפטים הבאים, המתייחסים לקיבוצך ובעיקר בהקשר למשבר הקורונה הנוכחי (יש לסמן עיגול אחד בלבד בכל שורה):
בכלל לא
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
30. יש לי אמון במקבלי ההחלטות בקיבוצי
31. אני יכול/ה לסמוך על אנשים בקיבוצי שיבואו לעזרתי במקרה של משבר לרבות משבר הקורונה
32. האנשים הגרים בקיבוצי יודעים מה תפקידם במצב חירום, כולל משבר הקורונה הנוכחי
33. אני מרגיש/ה שייך/ת למקום מגורי
34. בקיבוצי שוררים יחסי אמון בין הגרים בו
Clear selection
35. האם את/ה מעוניין/ת להתחסן בפני מגפת הקורונה?
Clear selection
כיצד תגדיר/י את מצבך האישי בתחומים הבאים (סמנו תשובה אחת בכל שורה)
גרוע מאוד
גרוע
ככה ככה
טוב
טוב מאוד
36. מצבך הכלכלי
37. מצבך החברתי
38. הביטחון האישי לגבי עתידך
Clear selection
39. עד כמה נפגעת כלכלית בעת הקורונה (יש לסמן את הספרה הקרובה ביותר לדעתך)
בכלל לא
במידה רבה מאוד
Clear selection
באיזו מידה הינך מרוצה או לא מרוצה מכל אחד מהתחומים הבאים (סמנו תשובה אחת בכל שורה)
מאוד לא מרוצה
לא מרוצה
ככה-ככה
מרוצה
מאוד מרוצה
40. מעבודתך
41. מרמת החיים שלך
42. מאפשרותך להשפיע על הנעשה בקיבוץ
43. מטיפול בעלי תפקידים מרכזיים בפניותיך
44. מחייך בקיבוץ באופן כללי
45. מהיחסים הבין אישיים בקיבוצך
46. מטיפול קיבוצך בביטחון סוציאלי
47. משירותי הבריאות שהקיבוץ מספק לך
48. מהפעילות התרבותית בקיבוצך
49. משרותי החינוך בקיבוצך
Clear selection
שינויים שונים הוכנסו בחלק מהקיבוצים. מה דעתך על השינויים הבאים (סמנו תשובה אחת בכל שורה)
שולל/ת בהחלט
שולל/ת חלקית
אני מהסס/ת
תומך/ת חלקית
תומך/ת בהחלט
50. הפרטה טוטאלית הכוללת גם חינוך ובריאות
51. העברת כל סמכויות השיחה/האסיפה להנהלת הקיבוץ
52. קליטה לחברות של בנים/ות בעצמאות כלכלית
53. מתן סובסידיה לבנים/ות הנקלטים לחברות מלאה
54. קליטת בנים/ות רק לחברות מלאה
55. מכירת הנכסים היצרניים של הקיבוץ
56. שיתוף החברים החדשים בנכסים הכלכליים של הקיבוץ
57. קביעת דמי כניסה למתקבלים חדשים לחברות
58. ערבות הדדית מוגבלת
59. השכרת דירות/חדרים ע"י החברים
Clear selection
60. עד כמה חשוב לך שתהיה אפשרות לבצע בקיבוצך, רישום הדירות על שם החברים ?
בכלל לא חשוב
חשוב מאד
Clear selection
61. האם לדעתך כדאי לשנות את שיעור המס לחברים:
Clear selection
62. מהי דעתך על רעיון שיוך נכסים כלכליים לחברים, בצורת מניות (תוך התחשבות בשנות הוותק):
שולל/ת לגמרי
תומך/כת מאוד
Clear selection
63. מהי דעתך על מתן אפשרות לחברי הקיבוץ להוריש מניותיהם אלו לילדיהם?
שלילית מאוד
חיובית מאוד
Clear selection
64. מהי דעתך על האפשרות שחברי הקיבוץ יוכלו למכור מניותיהם?
Clear selection
עד כמה נכונים או לא נכונים הטיעונים הבאים? (יש לסמן תשובה אחת בכל שורה)
כלל לא נכון
די לא נכון
קצת נכון וקצת לא נכון
די נכון
נכון מאוד
1. קיבוצי ידאג לי בעת מצוקה כלכלית
2. קיבוצי ידאג לי בעת זקנתי
3. יש מתח או סכסוכים בין חברים בקיבוצי
4. קיבוצי ידאג לי בעת מחלה/בעיות בריאותיות
5. בקיבוצי החברים מוכנים להתגייס לעזרה של חבר/ה במצוקה
Clear selection
6. מהו השכר/תקציב או הפנסיה (כולל ביטוח לאומי) האישית שלך? (סמנו תשובה אחת בלבד)
Clear selection
7. אם מחלקים את רמת ההכנסות/תקציב החברים בקיבוצך לחמש קבוצות, קבוצה 1 הנמוכה ביותר וקבוצה 5 הגבוהה ביותר, לאיזו קבוצה, לדעתך, את/ה שייך/ת?
הנמוכה ביותר
הגבוהה ביותר
Clear selection
מה מידת האמון שיש לך: (סמנו תשובה אחת בכל שורה):
אמון מועט מאוד
מועט
בינוני
רב
אמון רב מאוד
8. בהנהלה החברתית בקיבוצך
9. בהנהלה הכלכלית בקיבוצך
10. במרבית חברי קיבוצך
11. בעתיד קיבוצך
Clear selection
13. האם קיבוצך נותן לגמלאיו תקציב גמלאי (ללא ביטוח לאומי) עפ"י תקנות התנועה/הרשם (4171 ₪ ליחיד בזוג ו-5214 ₪ לבודד)?
Clear selection