Формуляр за записване в методическа среща „ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ И СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС“, 23.11.2017
Колеги,
Поради запълване на местата не се приемат повече заявки!
This form was created inside of Shumen university, Department for Information, Qualification and Lifelong Learning (DIQLL). Report Abuse - Terms of Service