แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลชนิดป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายแยกรายจังหวัด
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฐานข้อมูลชนิดป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายแยกรายจังหวัด ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy