แบบสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในระยอง (Exposome) [ใช้เวลา 3 นาที]
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และระยองพัฒนาเมือง (RYCD)

จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจน้ำหนักของของปัจจัยกระทบต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 12 ปัจจัย ที่ในช่วงชีวิตคน ๆ หนึ่ง ต้องพบเจอเมื่ออาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะจากการตอบแบบสำรวจจะไม่ถูกเปิดเผย และใช้เพื่ออ้างอิงสำหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ภูมิลำเนา *
จำนวนปีที่อาศัยในจังหวัดระยอง *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy