Zapisy na TURNUS KUCHARSKI 2024 r. / Registration for the 2024 COOKING CAMP
TURNUS KUCHARSKI to pierwszy w Polsce program terapii bimanualnej autorstwa fizjoterapeutów Paley European Institute. Zapraszamy na trzecią edycję tego Turnusu. 

Fizjoterapia kończyn górnych prowadzona jest w formie zabawy w gotowanie 🥘

Terapia bimanualna w obrębie kończyn górnych pomaga dzieciom nauczyć się jednoczesnego używania obu rąk, aby poprawić zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego. Wykorzystuje się starannie zaplanowane, powtarzane ćwiczenia w grach i zabawach oburęcznych, co w połączeniu z wysoką intensywnością ćwiczeń jest gwarantem skuteczności terapii.

Oferta skierowana jest dla dzieci po operacjach ortopedycznych (po policyzacji i po ulnaryzacji) w obrębie kończyn górnych ✋


📅 Kiedy?
01-12 lipca 2024 r.

🏥 Gdzie?
Paley European Institute, Al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa

⏰ Jak często?
2 godz. zajęć dziennie


Dlaczego warto uczestniczyć w TURNUSIE KUCHARSKIM?

✅  poprawa bimanualnych funkcji kończyn górnych (jednoczesnej pracy dwóch kończyn)
✅  naukowo potwierdzona skuteczność tej formy fizjoterapii
✅  szybkie efekty dzięki intensywnej terapii poprzez zabawę
✅  ćwiczenie czynności niezbędnych w codziennym życiu
✅  zajęcia w 4-osobowej grupie umożliwiające interakcje między uczestnikami
✅  z każdym uczestnikiem pracuje 1 fizjoterapeuta

Uczestnicy będą poddani ocenie możliwości funkcjonalnych kończyn górnych przed i po zakończeniu turnusu, dzięki czemu postępy w terapii będą dokładnie określone.

Koszt turnusu: 5 500 zł

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt mailowy: 📩marketing@paleyeurope.com lub telefoniczny +48 515 278 235

❗️Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, potwierdzenie zakwalifikowania na Turnus odbędzie się drogą mailową. 

***

COOKING CAMP is the first bimanual therapy program in Poland designed by Paley European Institute physiotherapists. We invite you to the third edition of this Camp.

Upper limbs physiotherapy is conducted in the form of cooking 🥘

Upper extremity bimanual therapy helps children learn to use both hands simultaneously to improve their ability to complete activities of daily living. Carefully planned, repeated exercises in ambidextrous games and activities are used, which, combined with the high intensity of the exercises, ensures that the therapy is effective.

This offer is for children who have undergone orthopaedic surgery (after policyization and after ulnarization) on the upper limbs ✋


📅 When?
July 01-12, 2024.

🏥 Where?
Paley European Institute, Al. Rzeczypospolitej 1, Warsaw

⏰ How often?
2 hours of exercises per day


Why is it important to participate in the COOKING CAMP?

✅ improvement of bimanual upper limb functions (simultaneous work of two limbs)
✅ scientifically proven effectiveness of this form of physiotherapy
✅ rapid effects thanks to intensive therapy through play
✅ training of activities necessary in everyday life
✅ activities in a 4-person group allowing interaction between participants
✅ 1 physiotherapist works with each participant

Participants will undergo an assessment of upper limb functional abilities before and after the camp, so that the progress of therapy will be accurately determined.

Cost of the camp: PLN 5,500

For more information, please contact us via email: 📩marketing@paleyeurope.com or by phone +48 515 278 235

❗️Because of the limited number of places, confirmation of eligibility for the Turnout will be made by email. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko uczestnika wydarzenia / Name and surname of event participant *
Imię i nazwisko opiekuna / Name and surname of the caregiver *
Numer telefonu / Phone number *
Adres e-mail / E-mail address *
Ile lat ma dziecko? / How old is the child? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy