แบบสำรวจการเข้าร่วมงานรับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 12.45 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
นิสิตที่จะเข้าร่วมงานรับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 12.45 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เท่านั้น
*** ถ้าหากลงทะเบียนหลังจาก 13.00 น. จะไม่ได้เข้าร่วมงานในห้องประชุม***
รหัสนิสิต *
รหัสนิสิต 10 หลัก
Your answer
ชื่อ - นามสกุล *
เช่น นายรักชาติ รักแผ่นดิน
Your answer
ภาควิชา *
คำถาม *
Required
ประเภทรางวัล *
(รางวัลประเภทที่ 10,12,13,14,15,16 ร่วมงานในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 12.45 - 13.00 น ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ และเวลา 13.00 - 15.00 น. พิธีมอบรางวัล) **(ในกรณีนิสิตที่ได้รับมากกว่า 1 รางวัล ให้ทำเครื่องหมายทุกรางวัลที่ได้รับ)** ***( ถ้าหากลงทะเบียนหลังจาก 13.00 น. จะไม่ได้เข้าร่วมงานในห้องประชุม )***
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse