Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Ostródzie na lata 2019-2025
Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu przeprowadzanym na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Ostródzie na lata 2019-2025. Udział w badaniu ankietowym jest całkowicie anonimowy a uzyskane wyniki przedstawione zostaną zbiorczo. Badanie pozwoli na przygotowanie odpowiednich rozwiązań, które przedstawione zostaną w Strategii. Z góry dziękujemy za Państwa udział w badaniu.
1) Czy jest Pani/Pan zadowolon(a)y z warunków życia w Ostródzie? *
2) Czy Ostróda jest dobrym miejscem do życia? *
3) Jak ocenia Pani/Pan Ostródę pod względem:
Bardzo nisko
Raczej nisko
Przeciętnie
Raczej wysoko
Bardzo wysoko
Bezpieczeństwa mieszkańców
Jakości środowiska naturalnego
Dostępności i jakość transportu zbiorowego
Dostęp do terenów zielonych, rekreacyjnych
Jakość i dostępność do opieki zdrowotnej
4) Czy interesuje się Pan/Pani tym co dzieje się na terenie Ostródy? *
5) Czy czuje się Pan/Pani dobrze poinformowany/poinformowana o działaniach podejmowanych i realizowanych przez władze miasta? *
6) Czy Pani/Pana zdaniem mieszkańcy gminy/miasta mają duży wpływ na decyzje podejmowane przez władze lokalne? *
7) Które dziedziny Pana/Pani zdaniem powinny być szczególnie wspierane i priorytetowo realizowane przez władze lokalne. /Proszę o wskazanie maksymalnie 5 odpowiedzi/ *
Required
8) Jaka jest skala problemu uzależnień (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze, inne) w Ostródzie? *
9) Jakie są najważniejsze problemy społeczne występujące w Ostródzie? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
10) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się rodziny z dziećmi w Ostródzie? *
Required
11) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne w Ostródzie? *
Required
12) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby starsze w Ostródzie? *
Required
13) Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzec można najczęściej w Ostródzie? *
Required
14) Jak Pani/Pan ocenia stopień zaangażowania i kierunki działań władz lokalnych, związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców? *
15) Na co w Pani/Pana opinii samorząd lokalny winien położyć największy nacisk w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy Ostródy? *
Required
Płeć: *
Wiek: *
Grupa społeczno-zawodowa: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service