Chestionar de analiză a percepţiei publice cu privire la activitatea Curţii de Apel Iaşi
Sign in to Google to save your progress. Learn more
În vederea îmbunătăţirii continue a activităţii desfăşurate de Curtea de Apel Iaşi, vă invităm, prin intermediul acestui chestionar, să vă exprimaţi opinia cu privire la modul în care aţi perceput, în calitate de participant la actul de justiție, o serie de aspecte legate de activitatea instanţei. Completarea chestionarului durează aproximativ 5-7 minute. Răspunsurile dvs. sunt anonime. Vă mulțumim.
Vârsta dvs.:
Gen: *
Studii: *
Mediul de provenienţă: *
Profesia dvs. (ocupaţia): *
Partea I
Vă rugăm să completați următoarele rubrici, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare răspunsurilor dvs.
I.1. Prezența dvs. la sediul Curţii de Apel Iaşi a fost în legătură cu: *
Required
Dacă prezența la sediul instanței a fost în legătură cu un proces, dosarul dvs. se află în faza:
I.2. Dacă aţi avut calitatea de parte în dosar:
I.3. Cât de des aţi fost prezent la sediul Curţii de Apel Iaşi în ultimul an? *
Partea a II-a
II.1. Vă rugăm să menţionaţi aspectele problematice/dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în calitate de participant la actul de justiţie la Curtea de Apel Iaşi.
II.2. În opinia dvs., care sunt aspectele pozitive în ceea ce priveşte Curtea de Apel Iaşi şi activitatea desfăşurată în cadrul instanţei?
II.3. Care sunt sugestiile dvs. legate de măsurile care pot fi luate pentru îmbunătăţirea aspectelor pe care le consideraţi problematice în ceea privește funcţionarea instanţei?
Partea a III-a
III.1. Referindu-vă la Curtea de Apel Iaşi, vă rugăm să precizaţi cât de mulţumit(ă) sunteţi în ceea ce priveşte aspectele menţionate mai jos, bifând căsuța corespunzătoare răspunsului dvs.
1. Sediul Curţii de Apel Iaşi (întruneşte condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii - curăţenie, luminozitate, spaţiu suficient, bine organizat). *
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
2. Sălile de judecată (spaţiul este curat, bine organizat, acustică bună, dotare corespunzătoare).
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
3. Accesul către sălile de judecată (se realizează într-un mod facil).
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
4. Accesul către compartimentele care desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul (Arhiva, Registratura, Biroul de Informare şi Relaţii Publice). *
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
5. Programul de lucru cu publicul (programul asigură consultarea în condiţii optime a dosarelor, formularea cererilor). *
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
6. Comportamentul şi atitudinea personalului auxiliar din cadrul instanţei (grefieri, grefieri arhivari): atitudine respectuoasă faţă de justiţiabili, amabilitate. *
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
7. Accesul asigurat de Curtea de Apel Iaşi la informaţiile necesare justiţiabililor (prin intermediul portalului instanţei, avizierului, info-chioşcurilor, Biroului de Informare şi Relaţii Publice, ghidurilor de orientare pentru justiţiabili). *
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
8. Claritatea şi utilitatea informaţiilor oferite justiţiabililor (prin intermediul portalului instanţei, avizierului, info-chioşcurilor, Biroului de Informare şi Relaţii Publice, ghidurilor de orientare pentru justiţiabili). *
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
9. Prezenţa semnelor de orientare, permiţând identificarea facilă a spaţiilor publice căutate. *
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
10. Serviciile informatice privind dosarul electronic și comunicarea electronică a actelor de procedură (accesibile la adresa de Internet www.ca-iasi.ro). *
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
III.2. Vă rugăm să completaţi această secţiune doar dacă aţi fost implicat într-un proces şi/sau aţi fost prezent(ă) la şedinţa/şedinţele de judecată la Curtea de Apel Iaşi. Precizaţi, bifând căsuţa corespunzătoare răspunsului ales de dvs., cât de mulţumit(ă) sunteţi în ceea ce priveşte:
1. Desfăşurarea şedinţelor de judecată (se realizează cu respectarea programului afişat).
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
2. Termenele acordate.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
3. Durata de soluţionare a dosarelor.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
4. Termenele de redactare a hotărârilor.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
5. Utilizarea de către judecători a unui limbaj accesibil justițiabililor.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
6. Respectul şi amabilitatea manifestate de grefierii de ședință în relaţiile cu justiţiabilii, avocații etc.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
7. Imparţialitatea şi obiectivitatea judecătorilor.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
8. Respectul manifestat de judecători faţă de părţile implicate în proces.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
9. Ascultarea atentă de către judecători a tuturor punctelor de vedere prezentate în cadrul ședinței.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
10. Redactarea hotărârilor judecătorești într-un într-un limbaj clar, accesibil.
nu sunt deloc mulţumit(ă)
sunt foarte mulţumit(ă)
Clear selection
III.3. În ce măsură aveţi încredere în  înfăptuirea actului de justiţie la Curtea de Apel Iași? Alegeți numărul corespunzător aprecierii dvs. pe o scală de la 1 la 5, unde 1 defineşte lipsa încrederii, iar 5 – un nivel mare de încredere. *
neîncredere
încredere mare
III.4. Gradul de încredere pe care o aveţi în ceea ce priveşte Curtea de Apel Iaşi vi l-aţi format: *
Required
III.5. În comparaţie cu anul precedent, în prezent încrederea dvs. în ceea ce priveşte Curtea de Apel Iaşi este: *
III.6. În încheiere, vă rugăm să faceți câteva aprecieri generale cu privire la activitatea Curții de Apel Iași, precizând măsura în care sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații:
Prin activitatea desfășurată, Curtea de Apel Iași contribuie la creșterea eficienței și calității actului de justiție.
nu sunt deloc de acord
în mare măsură de acord
Clear selection
Curtea de Apel Iași manifestă preocupare pentru creșterea nivelului de încredere în justiție ca serviciu public. *
nu sunt deloc de acord
în mare măsură de acord
Activitatea desfășurată în cadrul Curții de Apel Iași contribuie la îmbunătățirea percepției cetățenilor asupra actului de justiție și transparenței acestuia. *
nu sunt deloc de acord
în mare măsură de acord
Dacă mai aveți și alte observații în legătură cu aspectele avute în vedere de acest chestionar, vă rugăm să le formulați în spațiul de mai jos:
Vă mulţumim pentru completarea acestui chestionar.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy