Přihláška na akci - Velké Meziříčí - Baliny
Tento formulář slouží k přihlášení na akci pořádanou pracovištěm Velké Meziříčí.
Veškeré údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu Chaloupky o.p.s. a nebudou poskytnuty třetím osobám.

POKUD VÁM DO TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ OD ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEPŘIJDE POTVRZENÍ VAŠÍ PŘIHLÁŠKY, KONTAKTUJTE NÁS NA TEL. 566 522 831, 731 440 924 NEBO NA MAILU: velkemezirici@chaloupky.cz

Děkujeme za váš zájem.

Základní údaje
Zde vyplňujete základní údaje o sobě a akci, na kterou se přihlašujete...
Hlásím se na akci: *
Příjmení *
Vaše odpověď
Jméno *
Vaše odpověď
Titul (pouze u pedagogů na osvědčení)
Vaše odpověď
Datum narození *
Vaše odpověď
Úplná adresa bydliště *
uveďte vždy ulici, číslo, město a PSČ
Vaše odpověď
E-mailová adresa *
Vaše odpověď
Telefon *
Vaše odpověď
Přihlašuji další rodinné příslušníky (vyplňte jméno a datum narození)
Vaše odpověď
Strava
Dieta
Vaše odpověď
Vysílající organizace
Zde vyplňte údaje o vysílající organizaci (pouze pokud vás na akci vysílá zaměstanavatel)...
Název vysílající organizace
Vaše odpověď
Úplná adresa vysílající organizace
Vaše odpověď
E-mail vysílající organizace
Vaše odpověď
Telefon vysílající organizace
Vaše odpověď
IČ vysílající organizace
Vaše odpověď
Platba
Plátce (bude mu zaslána faktura)
vyberte, kdo je plátcem (zde vyplňte položky týkající se fakturace (pouze v případě, že se přihlašujete na akci za úplatu)...
Fakturu zašlete
vyberte zůsob zaslání faktury
Poznámka
Vaše odpověď
Storno podmínky
Při odhlášení do sedmi dní před začátkem akce, se vrací celý účastnický poplatek, při odhlášení v týdnu před akcí se vrací pouze 50% účastnického poplatku, při odhlášení den před akcí nebo v průběhu akce se nevrací žádný účastnický poplatek
Storno podmínky *
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Tento formulář byl vytvořen v doméně Chaloupky o.p.s.,školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání. Nahlásit zneužití - Smluvní podmínky služby - Další smluvní podmínky