PriestorNet :: niečo navyše

Vážený čitateľ,
internetový občasník PriestorNet som začal vytvárať v roku 2009.
Patrí všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým ľuďom súcim na slovo.
::
PriestorNet je zameraný na glosovanie spoločenského diania
a formovanie kresťanského životného štýlu
(v súlade s overenými hodnotami našej civilizácie),
pričom umožňuje a podporuje kritické myslenie.
::
Uverejňujem v ňom nielen svoje príspevky, ale aj príspevky viacerých ďalších autorov.
::
Píšeme v súlade so svojím presvedčením – bez bulváru a s úctou k pravde.
    This is a required question